Vizitka EN

Letohradské soukromé gymnázium - Gymnázium Letohrad

Proč k nám I Jedinečný program I Kontakty I Přijímací řízení I Prospěch I Mail I Jídelna

 

 

Škola
Studenti
Uchazeči
Pro maturanty
Nadační fond
Volný čas
Výuka
Kurzy - dospělí
Spolupracujeme
Naše město
Zahraniční akce
Navštívili nás
QR
grletohrad.png

Tělesná výchova


Řád tělesné výchovy

1. Všichni žáci jsou povinni nosit na hodiny tělesné výchovy vhodný sportovní úbor a obuv.

2. Žáci při hodině tělesné výchovy nesmí mít na sobě žádné ostré předměty, které by jim nebo jejich spolužákům mohly způsobit zranění.

3. Žáci jsou povinni řídit se instrukcemi pedagogů, dodržovat pravidla sportů a her, a to z důvodu své bezpečnosti a bezpečnosti ostatních zúčastněných. Také jsou povinni dodržovat řád tělovýchovných zařízení, ve kterých se výuka odehrává.

4. Žáci v rekonvalescenci jsou v hodině tělesné výchovy přítomni. Nezáleží na tom, zda se výuka odehrává venku či v tělocvičně (příp. na jiném místě), a tudíž tomu přizpůsobí své oblečení.

5 .Žáci v rekonvalescenci, kteří se z vážných zdravotních důvodů nemohou zúčastnit výuky venku či v tělocvičně, kontaktují předem svého vyučujícího a ten jim může zadat vypracování ručně psané práce ( v rozsahu 2 strany A4) z oblasti tělovýchovy a sportu (např. na téma Olympijské hry, Historie sportu, Čeští sportovci, Národy, kultury a sport, Extrémní sporty, Čeští mistři světa apod.).

6. Žák v rekonvalescenci má v hodinách Tv svůj individuální program vypracovaný vyučujícím. Je v něm přihlédnuto k momentální či dlouhodobé zdravotní indispozici. Pokud je vyučujícím vyzván, plní roli pomocného organizátora či rozhodčího, dopomoci nebo záchrany při cvičení na gymnastickém nářadí.

7. Na hodiny tělesné výchovy je zakázáno nosit mobilní telefony, hry a učební pomůcky, případně jiné nevhodné věci a produkty.

8. Při školních cyklistických akcích jsou žáci všech ročníků povinni používat cyklistickou přílbu. Taktéž je doporučeno používat ochrannou přílbu při jízdě na sjezdových lyžích, snowboardu, in-line bruslích a při bruslení na ledě.

9. Další sportovní akce školy (kurzy a lyžařské výcviky) se řídí příslušnými pravidly, se kterými budou žáci vždy před zahájením akce seznámeni.

10. Každý žák, proto aby byl klasifikován z předmětu Tělesná výchova, musí mít splněny všechny předepsané gymnastické sestavy, měřené atletické disciplíny a testy určené pro daný školní rok a příslušný ročník.

11. Při klasifikaci z tělesné výchovy se přihlíží nejen k dosaženým sportovním výsledkům, ale i k individuálním pohybovým schopnostem žáka, jeho aktivitě a sebeovládání, ke schopnosti spolupracovat s kolektivem, snaze překonávat sám sebe, a také ke sportovnímu chování v duchu fair play.

12. V případě, že žák nemá aktivně odcvičeno 70 % hodin tělesné výchovy, může pedagog navrhnout komisionální přezkoušení či odložení klasifikace z tělesné výchovy.

Za vyučující TV Mgr. Ivana Šemberová Vávrová

 

Copyright © Gymnázium Letohrad - Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 05.09. 2007 (3397 čtenářů)

[ Zpět ]
Content ©


BAKALÁŘI    RVP    FRAUS      KLÍČ KE VZDĚLÁNÍ   

Nová stránka 30 Nová stránka 272 Nová stránka 272
 
 
Nová stránka 1
Využíváme bez jediného výpadku u
Využíváme bez jediného výpadku u

  SvetHostingu.cz - ideální webhosting

Využíváme bez jediného výpadku už 11 let!!!! Doporučujeme!


 

 

Magic SEO URL - Optimalizace pro vyhledávače
Poznejte další produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO | ZenCart SEO