Rychlé odkazy  

Budoucnost patří aluminiu…, ale nééé… ANGLIČTINĚ!!!

Mrkající


LSG se rozhodlo v nastávajícím období vývoje školy (i společnosti ) nasměrovat více sil do výuky angličtiny.

Jednou z novinek letošního roku je tandemová výuka v běžných hodinách.

V tandemu bude vyučovat vždy angličtinář spolu s rodilým mluvčím. Zkusíme to na 1. stupni.

Další prvky konceptu (některé již u nás léta zažité) pro vás zpracovali naši angličtináři do přehledného obrázku.

Po epoše rozvoje přírodních věd následuje tedy epocha angličtiny