Rychlé odkazy  

Legendární „Masterclasy“ potřetí na LSG!!!!

Den částicovým fyzikem

Ve čtvrtek 5. března 2020 proběhne již potřetí na naší škole akce, která je součástí mezinárodního projektu International Masterclasses – hands on particle physics („Sáhněte si na částice“).

Letohradské gymnázium bude jedna ze škol světa, kde si studenti v rámci projektu nejprve vyslechnou odborné přednášky z oblasti částicové fyziky a po té si vlastnoručně vyzkouší, co obnáší analýza reálných dat zaznamenaných na detektoru LHC ATLAS v evropském centru pro jaderný výzkum (CERN). A to prostřednictvím vzdáleného připojení ze školy přímo do vědeckého pracoviště u Ženevy.

Pro studenty středních škol

 Kdy: 5. března 2020, od 8:00 do 17:00

 Kde: Letohradské soukromé gymnázium

Program:

 přednášky o částicové fyzice a urychlovačích

 praktické cvičení: Hledání bosonu W na experimentu ATLAS na LHC

 videokonference s CERN a studenty z dalších zemí

Organizováno ve spolupráci s CERN a MFF UK

Pozor – čerstvá informace:

I letos přijede doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc., ředitel Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF Univerzity Karlovy!!!

Milada Marková, LSG

                                            Nááádherná věda v učebnách LSG