Rychlé odkazy  

Šablony II pro SŠ​

V prosinci 2019 zahájila škola realizaci projektu Rozvoj pro gymnázium II s registračním číslem: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18/_065/0016736, který byl podpořen v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II pro SŠ a VOŠ .

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na následující témata:

  • vzdělávání pedagogických pracovníků
  • stáže našich pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů
  • tandemová výuka
  • využití ICT ve vzdělávání v SŠ
  • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  • klub pro žáky SŠ
  • projektový den mimo školu
  • komunitně osvětová setkání