Rychlé odkazy  

Zázemí pro činnost polytechnických kroužků

Projekt předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 4.1,
průběžná výzva č. 68

Výzva MAS ORLICKO – IROP- Neformální a zájmové vzdělávání I.

Hlavní cíl projektu: 
Výstupem projektu bude plně vybavená učebna pro činnost zájmových kroužků s vazbou na rozvoj klíčových kompetencí v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání na podporu.

Kapacita učebny bude 16 míst (15 míst žáků a 1 místo lektora).

Identifikace operace:
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007271
Identifikace žádosti (Hash): pYArIP
Zkrácený název projektu: Zázemí pro činnost polytechnických kroužků

Číslo programu: 06
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 069/06_16_075/CLLD_15_01_065

Název výzvy:

7.výzva MAS ORLICKO-IROP-Neformální a zájmové
vzdělávání I.

Název projektu CZ: Zázemí pro činnost polytechnických kroužků
Název projektu EN: Facilities for activities of polytechnic school club

Anotace:

Cílem je vybudování vybavené učebny pro činnost zájmových kroužků pro rozvoj žáků v technické a
přírodovědné oblasti
a vytvoření podmínek pro získávání praktických dovedností a hlubších znalostí i v
rámci zájmové mimoškolní činnosti.

Kapacita učebny bude 15 míst pro žáky. Výstupy projektu umožní přiblížení činnosti žáků praxi, získávání dovedností nezbytných pro následné studium
oborů technických popř. přírodovědných, případně pro okamžité uplatnění v profesní praxi v technicky zaměřeném regionu.