Vizitka EN

Letohradské soukromé gymnázium - Gymnázium Letohrad

Proč k nám I Jedinečný program I Kontakty I Přijímací řízení I Prospěch I G Mail I Jídelna

 

 

Škola
Studenti
Uchazeči
Pro maturanty
Nadační fond
Volný čas
Výuka
Kurzy - dospělí
Spolupracujeme
Naše město
Zahraniční akce
Navštívili nás
QR
grletohrad.png

Projekty ESF


 

Seznam projektů:

Projekt č. CZ.04.1.03/3.1.15.2/0197 - Virtuální předmětové kabinety

Workshop spolupracující firmy A-Trend 

V rámco workshopu byl představen i náš projekt Virtuální kabinety.

Co je Evropský sociální fond?

ESF je klíčovým finančním nástrojem při realizování Evropské strategie zaměstnanosti.Objem finančních prostředků z ESF pro ČR na programovací období 2004-2006 činí 456,98 mil. EUR.Poslání Evropského sociálního fondu

Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Orgánem zodpovědným za řízení pomoci z ESF v ČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Základní programy Evropského sociálního fondu

Programy, které umožňují čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů pro období 2004 -2006 v České republice a hlavním městě Praze jsou

Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)
Jednotný programový dokument pro Cíl 3 pro Prahu (JPD 3)
Program iniciativy Společenství EQUAL
Společný regionální program (SROP)

Evropský sociální fond podporuje


Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce
Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce
Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce
Celoživotní vzdělávání
Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly
Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání
Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce
Boj se všemi formami diskriminace a nerovnosti související s trhem práce

Copyright © Gymnázium Letohrad - Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 27.05. 2007 (1472 čtenářů)

[ Zpět ]
Content ©


BAKALÁŘI    RVP    FRAUS      KLÍČ KE VZDĚLÁNÍ   

Nová stránka 30 Nová stránka 272 Nová stránka 272
 
 
Nová stránka 1
Využíváme bez jediného výpadku u
Využíváme bez jediného výpadku u

  SvetHostingu.cz - ideální webhosting

Využíváme bez jediného výpadku už 11 let!!!! Doporučujeme!


 

 

Magic SEO URL - Optimalizace pro vyhledávače
Poznejte další produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO | ZenCart SEO