Vizitka EN

Letohradské soukromé gymnázium - Gymnázium Letohrad

Proč k nám I Jedinečný program I Kontakty I Přijímací řízení I Prospěch I G Mail I Jídelna

 

 

Škola
Studenti
Uchazeči
Pro maturanty
Nadační fond
Volný čas
Výuka
Kurzy - dospělí
Spolupracujeme
Naše město
Zahraniční akce
Navštívili nás
QR
grletohrad.png

Základní informace o naší škole


V čem jsou naše přednosti

   Letohradské gymnázium je malá a útulná škola v krásném prostředí rekonstruovaného letohradského zámku.

   Máme pouze osm tříd (prima – oktáva), nově povolená kapacita školy je 180 studentů.

   V současné době u nás studuje 174 studentů pod náročným, ale přátelským vedením 18 pedagogů.

   Všichni se navzájem osobně známe.

   Nízký počet studentů ve třídách (průměrně 22) umožňuje důsledný a účinný individuální přístup ke každému studentovi.

   Umíme pracovat s talenty, ale díky výše zmíněnému individuálnímu přístupu pomůžeme vystudovat  i dětem se specifickými vývojovými poruchami (dyslexie, dysgrafie apod.).

   Nadprůměrná úroveň výuky cizích jazyků - naši kantoři působí jako lektoři pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

   Škola je velmi aktivní v preventivních programech pro studenty. Součástí výuky je celá řada sportovně poznávacích aktivit , které se výrazně podílí na formování osobnosti studenta.

  Jsme nároční na morálku studentů ve škole i mimo ni, což v dnešní poněkud uvolněné době spatřujeme jako významnou přednost.

 

Cizí jazyky

   Ve škole se vyučuje angličtina, španělština, němčina a ruština.

   Důraz klademe na angličtinu. Španělštinu nebo němčinu si studenti  povinně přibírají od kvinty  (podle nového vzdělávacího programu již od tercie). 

   Ruštinu vyučujeme ve dvou úrovních jako volitelný nepovinný předmět.

   Studenti všech ročníků mají možnost nad rámec běžné výuky navštěvovat týdně dvě hodiny konverzace s britským rodilým mluvčím.

   Při výuce cizích jazyků se studenti ve třídě důsledně dělí do skupin, nejmenší skupiny mají pouze 8 žáků.

   Součástí učebního plánu v kvartě je pobytový anglický kurz s netradičními formami výuky (kurz je pětidenní).

 

Spolupráce 

Na některých projektech škola úspěšně spolupracuje i s dalšími institucemi. Velmi úzká spolupráce se v posledních letech rozvinula zejména s

   Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

   Univerzitou Palackého v Olomouci

   Univerzitou Pardubice

  

Soutěže

  Každoročně se studenti účastní mnoha vědomostních soutěží, v nichž dosahují úspěchů na krajské i celostátní úrovni.

  Největším úspěchem minulých let byla úspěšná účast našeho studenta v celostátním kole olympiády v anglickém jazyce. V letošním roce budeme držet palce našemu účastníkovi celostátního kola fyzikální olympiády.

  

Projekt „Otevřená škola“ - Gymnázium Letohrad

Naši studenti mají možnost využívat laboratoř školy, jazykovou učebnu, učebnu výpočetní techniky a veškeré další vybavení školy i v době mimo vyučování. Každý den mohou studiem či přípravou studentských prací trávit ve škole čas až do 17.00 hodin, po dohodě s profesory i déle.

  

Zahraniční pobyty studentů 

V letošním roce se naši studenti zúčastnili výměnných pobytů ve Španělsku a v Rakousku. Každoročně skupina studentů vyráží na šestidenní studijní cestu do Londýna.

        

Závěrem

Jsme škola bez stresů, v příjemném prostředí rekonstruovaného letohradského zámku, s partnerskými vztahy mezi učiteli a žáky na základě nestranné pedagogické spravedlnosti.

Přesvědčte se, že se vyplatí investovat do vzdělání dítěte.

 KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ V PŘÍVĚTIVÉM PROSTŘEDÍ

SPRÁVNÁ VOLBA I PRO AKTIVNÍ SPORTOVCE

Copyright © Gymnázium Letohrad - Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 21.04. 2008 (1486 čtenářů)

[ Zpět ]
Content ©


BAKALÁŘI    RVP    FRAUS      KLÍČ KE VZDĚLÁNÍ   

Nová stránka 30 Nová stránka 272 Nová stránka 272
 
 
Nová stránka 1
Využíváme bez jediného výpadku u
Využíváme bez jediného výpadku u

  SvetHostingu.cz - ideální webhosting

Využíváme bez jediného výpadku už 11 let!!!! Doporučujeme!


 

 

Magic SEO URL - Optimalizace pro vyhledávače
Poznejte další produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO | ZenCart SEO