Vizitka EN

Letohradské soukromé gymnázium - Gymnázium Letohrad

Proč k nám I Jedinečný program I Kontakty I Přijímací řízení I Prospěch I G Mail I Jídelna

 

 

Škola
Studenti
Uchazeči
Pro maturanty
Nadační fond
Volný čas
Výuka
Kurzy - dospělí
Spolupracujeme
Naše město
Zahraniční akce
Navštívili nás
QR
grletohrad.png

Zpráva o organizaci školního roku 2007/2008


V Letohradě dne 15. 6. 2006

Vážení rodiče.

Blíží se závěr školního roku 2006/2007. Ráda bych Vás prostřednictvím tohoto dopisu informovala o záměrech a změnách pro školní rok následující.

V úvodu naplňuji odst.2, kapitoly III. Smlouvy o studiu, který mi ukládá povinnost oznámit Vám rozhodnutí Správní rady školy o výši školného pro školní rok 2007/2008.

Správní rada rozhodla takto:

Školné pro školní rok 2007/08 bude diferencováno pro nižší a vyšší stupeň gymnázia. Pro 1. – 4. ročník zůstává beze změny, tj. 14 400 Kč /školní rok (1200 Kč/měsíc). Pro studenty vyššího stupně (5. - 8. ročník) se zvyšuje o 50,- Kč měsíčně, tj. na 15 000,- Kč ročně. Jedná se o navýšení přibližně v inflačním rozsahu.

Podmínky pro udělení stipendia mladšího sourozence se nemění, tj. sourozenecké školné je i nadále 3600 Kč/školní rok (300 Kč/měsíc). A co nového Vám nabídneme?

Z novinek chystaných pro příští školní rok vybírám pouze některé podstatné:

Od nového školního roku dostanou studenti kvinty možnost zvolit si druhý cizí jazyk. Na základě ankety, která proběhla v dubnu mezi studenty a rodiči, byla do nabídky zařazena němčina a španělština.

V oblasti poskytovaných stipendií došlo ke změně. Na návrh vedení školy byl zřízen institut „Stipendium Správní rady“. Podle něho SR uděluje stipendium ve výši dle vlastního uvážení studentovi vybranému pro daný školní rok.

V souvislosti s tím oznamuji, že od září dojde i ke změně ostatních stipendijních podmínek. Účelem této chystané změny je vyšší motivace žáků ke studiu. Nové znění stipendijního řádu bude zveřejněno v prvním zářijovém týdnu.

V průběhu prázdnin by měly být přebudovány učebny přírodovědných předmětů a geografie.

V rámci projektů NUOV a MEJA budeme i nadále pokračovat v organizaci vzdělávání dospělých s cílem, aby kapacita a vybavení školy byly využívány i v odpoledních hodinách.

Správní rada a vedení školy budou iniciovat vznik Nadačního fondu na podporu technického vzdělávání. Velmi uvítáme jakoukoli pomoc v tomto směru.

Škola obdržela prostředky z grantu Pardubického kraje, které budou využity na financování volnočasových aktivit studentů (např. odpolední lyžování, víkendové turistické výlety...).

V souladu se zněním Školského zákona a povolením MŠMT k Pilotnímu ověřování bude probíhat v příštím školním roce v primě, sekundě, kvintě a sextě výuka podle ŠVP Otevřená škola.

Aktuální dění ve škole i zpravodajství z mimoškolních akcí můžete denně sledovat na www.lsg.cz.

Děkuji Vám všem za spolupráci a pomoc při „výchově vašich našich dětí“ (cituji výrok Mgr. Šembery).

S pozdravem a přáním klidného léta

Ing. Jitka Macháčková, ředitelka školy a OPS

 

Copyright © Gymnázium Letohrad - Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 25.12. 2005 (1128 čtenářů)

[ Zpět ]
Content ©


BAKALÁŘI    RVP    FRAUS      KLÍČ KE VZDĚLÁNÍ   

Nová stránka 30 Nová stránka 272 Nová stránka 272
 
 
Nová stránka 1
Využíváme bez jediného výpadku u
Využíváme bez jediného výpadku u

  SvetHostingu.cz - ideální webhosting

Využíváme bez jediného výpadku už 11 let!!!! Doporučujeme!


 

 

Magic SEO URL - Optimalizace pro vyhledávače
Poznejte další produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO | ZenCart SEO