Vizitka EN

Letohradské soukromé gymnázium - Gymnázium Letohrad

Proč k nám I Jedinečný program I Kontakty I Přijímací řízení I Prospěch I G Mail I Jídelna

 

 

Škola
Studenti
Uchazeči
Pro maturanty
Nadační fond
Volný čas
Výuka
Kurzy - dospělí
Spolupracujeme
Naše město
Zahraniční akce
Navštívili nás
QR
grletohrad.png

ZŠ Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí - Projekt SIPVZ číslo 0669P2006


Projekt č. 0669P2006 Základní školy Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí

 Inteligentní školní experimentální systém jako integrující součást ŠVP na ZŠ a víceletých gymnáziích

Na jaře 2006 nás oslovila ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 s dotazem, zda bychom se ujali úlohy ověřovací školy u projektu SIPVZ, který hodlala podat. S nabídkou jsme souhlasili mj. i proto, že na naší škole působí bývalý učitel této školy. Projekt byl partnerskou školou podán a nakonec i v polovině roku schválen.

Jedná se o dvouletý regionální projekt č. 0669P2006 s názvem Inteligentní školní experimentální systém jako integrující součást ŠVP na ZŠ a víceletých gymnáziích. Na řešitelské škole působí již třetím rokem IC SIPVZ a nosným cílem projektu se tak stalo rozšíření metodické působnosti centra o implementaci fyzikálně-chemicko-biologické laboratoře ISES do výuky.

Do projektu je začleněno vybudování nové laboratoře (z prostor bývalé přípravny fyziky) a rekonstrukce stávající fyzikální učebny z hlediska implementace ICT do výuky. V prvním roce projektu byla z dotace zakoupena učitelská souprava ISES Profesional s řadou modulů vyuřitelných pro měření (např. teploměr, siloměr, váhy, detektor polohy, ampérmetr a voltmetr, snímač srdečního tepu, sonar atd.). Tato souprava je zatím využívána k frontální výuce fyziky. Dále byly pořízeny repasované počítače pro žákovské soupravy ISES (které se měly pořizovat z dotace pro druhý rok projektu) s repasovanými 21" monitory. Škola se na vybavení podílela zakoupením učitelského počítače a systému MultiMice, jehoř princip spočívá v plnohodnotného ovládání počítače, popř. interaktivní tabule více uživateli (žáky) zároveň a který se dá využít i jako hlasovací zařízení. Zařízení pracuje na bázi bezdrátových myší. Prozatím probíhá testování systému ve zkušebním provozu.

Dosavadní postup řešitelů nás vede k závěru, že projekt přináší řadu nových aspektů pro začlenění ICT do výuky. Zůstává však otázkou, zda bude moci být smysluplně dokončen, pokud se pro školy nenajdou finanční prostředky na vykrytí druhého roku dvouletých projektů. V tomto případě by nemohla být pořízena nosná část vybavení - žákovské měřící soupravy a nemohla by tak být naplněna základní myšlenka projektu - začlenit tuto techniku do samotné činnosti žáků ve školách.

 Vratislav Šembera Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s.

Copyright © Gymnázium Letohrad - Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 11.01. 2007 (2460 čtenářů)

[ Zpět ]
Content ©


BAKALÁŘI    RVP    FRAUS      KLÍČ KE VZDĚLÁNÍ   

Nová stránka 30 Nová stránka 272 Nová stránka 272
 
 
Nová stránka 1
Využíváme bez jediného výpadku u
Využíváme bez jediného výpadku u

  SvetHostingu.cz - ideální webhosting

Využíváme bez jediného výpadku už 11 let!!!! Doporučujeme!


 

 

Magic SEO URL - Optimalizace pro vyhledávače
Poznejte další produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO | ZenCart SEO