Rychlé odkazy  

LYŽAŘSKÝ KURZ ČERNÁ HORA

Tento kurz je určen pro studenty sekundy a sexty. Naše osvědčená lokalita jsou
Krkonoše- Černá hora.

Prioritou nejsou naježděné kilometry, ale vylepšení
techniky, zvládnutí různých stylů, turistika na běžkách a především „výchova
k horám“. Máme k dispozici chatu, vše ostatní je v naší režii.
Pro studenty to znamená, že se musí postarat například i o chod kuchyně.

PLAČTIVKA “Cesta nekonečného kruhu“

Tento pětidenní kurz, určený pro sekundu, je zaměřen na pohybové a tábornické aktivity v přírodě. Kurz zahrnuje kromě praktických dovedností také výklad etiky a kultury severoamerických indiánů, čímž rozvíjí též kognitivní dovednosti  a svojí náplní je plně v souladu s RVP pro základní a gymnaziální vzdělávání tím, že v sobě slučuje  prvky multikulturní výchovy, environmentální výchovy, TV a přírodních věd.

Pedagogický dozor tvoří dva vedoucí, třídní učitel pro upevnění vztahů s třídou a dva instruktoři z vyšších ročníků.

KURZ ANGLIČTINY se sportovními aktivitami

Každý rok pořádáme pro třídu kvartu intenzivní  týdenní kurz angličtiny v přírodě.
Formou soutěží, zábavných testů, písniček a nejrůznějších her procvičujeme angličtinu celý den. S angličtinou sportujeme, vaříme, tancujeme, relaxujeme, tvoříme nebo jen tak „blbneme“!

ADAPTAČNÍ KURZ

V primě a v kvintě přicházejí noví studenti a to je nejvhodnější doba pro
seznamovací aktivity!

Kurzy se konají v různých lokalitách Orlických hor. Součástí bývají i poznávání zajímavých míst.

VODÁCKÝ KURZ