Rychlé odkazy  

Za vědou a technikou do Švýcarska

Na začátku měsíce září studenti vyššího gymnázia vyrazili na poznávací zájezd do Švýcarska za tamější vědou a technikou. Kromě vědeckého interaktivního centra Technorama ve Winterthuru nabitého pokusy ze všech vědních oborů, exkurze do továrny na sýry a návštěvy čokoládovny Cailler, měli možnost strávit jeden den v CERNu – v evropské laboratoři pro jaderný výzkum.

Místem, kde se v tunelu 100 m pod zemí nachází největší urychlovač částic LHC, je provázeli přímo zaměstnanci střediska.

A ačkoliv se přímo urychlovače dotknout nemohli, přesto navštívili místa, která běžným smrtelníkům nejsou dostupná. Po náročném programu je čekal ještě výlet na největší gravitační přehradu světa Grande Dixence v nadmořské výšce 2 300 m. Prohlídka útrob hráze i výjezd lanovkou k přehradní nádrži byly pro všechny velkým zážitkem.

Milada Marková