Rychlé odkazy  

Adventní svačinkový jarmark

V pondělí 16. prosince 2019 se uskutečnil tradiční adventní svačinový jarmark, během kterého studenti prodejem připravených dobrot vydělaly 8.073 Kč + 90 € centů + 5 $ centů .

Již dlouhodobě spolupracujeme s Domovem pod hradem Žampach. Letos jsme se rozhodli podpořit toto zařízení, pro které pomohli primáni natočit krátký videoklip na podporu projektu ČESKÝ DVOREK. Ten má podpořit rozšíření chovu domácích zvířat na českém dvorku o přístřeší s výběhem pro králíky, morčata nebo slepice, který bude přístupný klientům i veřejnosti, a klientům by měl sloužit především v rámci zooterapie ve smyslovém parku.

Peníze z prodeje byly na účet: 10006-102125664/0600 a v únoru 2020 předán dárkový šek paní Markétě Novotné.

https://cs-cz.facebook.com/uspza/posts/3300871376592837

třída částka
PRIMA 2.479,-
SEKUNDA 107,-
TERCIE 2.021,-
KVARTA 806,-
KVINTA 211,-
SEXTA 850,-
SEPTIMA 597,-
OKTÁVA 1.002,-
  celkem 8.073,- + 90 € centů + 5 $ centů