Rychlé odkazy  

10 dobrých důvodů, proč si vybrat právě naši školu

RODINNÉ PROSTŘEDÍ 
 • malá a útulná škola
 • velmi dobrá a inspirativní atmosféra
 • 180 studentů
 • 20 pedagogů,
  8 externistů
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP 
 • malý počet studentů ve třídách 
 • rozvoj osobnosti studenta
 • individuální studijní plány pro sportovce
3 RODILÍ MLUVČÍ, 5 JAZYKŮ
 • angličtina
 • němčina
 • španělština
 • francouzština
 • ruština
 • rodilí mluvčí jsou součástí výuky
 • jazykové certifikáty
UČEBNÍ PLÁN
 • 25 volitelných předmětů ve vyšších ročnících 
 • 3 zaměření (přírodovědně-technické, humanitní, jazykové)
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
carrom
 • vodácký klub 
 • volejbal, florbal
 • deskové hry
 • psaní všemi deseti 
 • konverzace s rodilým mluvčím 
 • školní kapela v angličtině
 • francouzština
 • ruština
 • architektura
 • robotika, mechatronika
 • tvorba webových stránek
ÚSPĚCHY STUDENTŮ
 • úspěchy v krajských i celostátních soutěžích a olympiádách
ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 
 • Erasmus
 • Bulharsko
 • Řecko
 • Itálie
MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKA
 • samostatné PC k dispozici
 • notebooky k zapůjčení
 • 2 počítačové učebny
 • dataprojektory, televize
 • interaktivní tabule
 • free wifi 🙂 
DOBRÉ VZTAHY

Mezi pedagogy, rodiči a studenty panuje:

 • vstřícnost
 • vzájemná úcta
 • respekt 
 • tolerance
 • důvěra
KURZY