Rychlé odkazy  

10 dobrých důvodů, proč si vybrat právě naši školu

RODINNÉ PROSTŘEDÍ 
 • malá a útulná škola
 • velmi dobrá a inspirativní atmosféra
 • 180 studentů
 • 21 pedagogů, 3 externisté, 3 nepedagogičtí pracovníci
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP 
 • umíme pracovat s talenty
 • rozvoj osobnosti studenta s ohledem na jeho předpoklady
 • individuální studijní plány pro sportovce
2 RODILÍ MLUVČÍ, 3 JAZYKY
 • angličtina
 • němčina
 • španělština
 • rodilí mluvčí jsou součástí výuky
 • jazykové certifikáty
UČEBNÍ PLÁN
 • jsme všeobecným gymnáziem s vnitřní diferenciací prostřednictvím volitelných předmětů
 • 25 volitelných předmětů ve vyšších ročnících
 • přírodovědní a technické, humanitní, jazykové
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
carrom
 • vodácký klub
 • volejbal, florbal
 • deskové hry
 • psaní všemi deseti
 • konverzace s rodilým mluvčím
 • školní kapela v angličtině
 • francouzština
 • deskriptivní geometrie a základy architektura
 • robotika, mechatronika
ÚSPĚCHY STUDENTŮ
 • úspěchy v krajských i celostátních soutěžích a olympiádách
 • mimořádné úspěchy studentů na poli sportovním
ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 
 • program Erasmus
 • pravidelné zájezdy do zemí EU
MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKA
 • samostatné PC k dispozici studentům
 • notebooky k zapůjčení
 • 2 počítačové učebny
 • dataprojektory, televize
 • brýle pro virtuální realitu
 • kvalitní 3D tiskárny
 • free wifi 🙂
DOBRÉ VZTAHY
Mezi pedagogy, rodiči a studenty panuje:
 • vstřícnost
 • vzájemná úcta
 • respekt
 • tolerance
 • důvěra
SPORTOVNĚ POZNÁVACÍ KURZY
 • promyšlený systém sportovně poznávacích aktivit
 • rafting, golf, horolezectví, lanové aktivity, kanoistika, lyžování, vysokohorská turistika, přežití v přírodě
 • sportovně-poznávací aktivity, na které studenti rádi vzpomínají