Rychlé odkazy  

Škola

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Václavské náměstí 1
561 51 Letohrad

Email: lsg@lsg.cz
Telefon: +420 465 622 249
Datová schránka: g8g655n
Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú.: 8519270257/0100

Vedení školy

Mgr. Vratislav Šembera
ředitel školy
matematika, fyzika, logika, sportovní kurzy

vratislav.sembera@lsg.cz

777 022 810

Mgr. Eva Kmoníčková
statutární zástupkyně ředitele, koordinátor ŠVP
angličtina

eva.kmonickova@lsg.cz
737 939 664

Mgr. Martina Mlynářová
zástupkyně ředitele pro studijní záležitosti 
dějepis, výchova k občanství, svět práce

martina.mlynarova@lsg.cz

Třídní učitelé

Mgr. Pavla Palánová (prima)
němčina, sportovní kurzy

pavla.palanova@lsg.cz

Mgr. Monika Krejčová (sekunda)
matematika, chemie

monika.krejcova@lsg.cz

Jan Řehák (tercie)
tělesná výchova výtvarná výchova, sportovní kurzy

jan.rehak@lsg.cz

RNDr. Hana Kroumanová (kvarta)
matematika, zeměpis

hana.kroumanova@lsg.cz

Ing. Jitka Macháčková (kvinta)
výchovná poradkyně
chemie, IPV, etická výchova, výchova k občanství

jitka.machackova@lsg.cz

Mgr. Pavel Bendl (sexta)
metodik prevence
geografie, tělesná výchova, hudební výchova, sportovní kurzy

pavel.bendl@lsg.cz

Mgr. Eva Kmoníčková (septima)
angličtina

eva.kmonickova@lsg.cz

Mgr. Ondřej Padalík (oktáva)
angličtina

ondrej.padalik@lsg.cz

Učitelé

Mgr. Marek Machačný 
dějepis, informatika,výchova k občanství, umění hudební

marek.machacny@lsg.cz

Mgr. Ivana Šemberová Vávrová
koordinátorka sportovních a volnočasových aktivit

biologie, tělesná výchova, sportovní kurzy

ivana.semberova@lsg.cz

Mgr. Hana Sýkorová francouzština

hana.sykorova@lsg.cz

Bc. Jiří Hybš
angličtina

jiri.hybs@lsg.cz

Mgr. Milada Marková
fyzika

milada.markova@lsg.cz

Mgr. Martina Jirčíková
český jazyk a jazyková komunikace, literatura, umění výtvarné

martina.jircikova@lsg.cz

Drahomíra Řeháková
psaní na počítači

drahomira.rehakova@lsg.cz

Mgr. Ludmila Vyčítalová
španělština

ludmila.vycitalova@lsg.cz

Zdeněk Nutz
správce počítačové sítě, informatik
informatika

zdenek.nutz@lsg.cz

Ian Wiebkin
rodilý mluvčí – angličtina
konverzace v angličtině, angličtina, výuka fotografování v angličtině (zájmová činnost)

ian.wiebkin@lsg.cz

Mgr. Pavla Palánová
němčina, sportovní kurzy

pavla.palanova@lsg.cz

Jan Řehák
tělocvik, výtvarná výchova, správce budovy, školní trenér

jan.rehak@lsg.cz

PharmDr. Josef Stejskal
laboratorní práce

josef.stejskal@lsg.cz

Bc. Vít Červinka 
informatika – programování

vit.cervinka@lsg.cz

Veronika Moravcová 
laboratorní práce

veronika.moravcova@lsg.cz

Hospodářský úsek

Drahomíra Řeháková
ekonomika, kancelář školy

drahomira.rehakova@lsg.cz
465 622 249

Lenka Hrabáčková 
školní bufet, úklid

lenka.hrabackova@lsg.cz

Správní rada

MUDr. Stanislav Beran
předseda Správní rady LSG

stanislav.beran@lsg.cz

Ing. Petr Šilar
člen Správní rady LSG

petr.silar@lsg.cz

Ing. Radim Adamec

člen Správní rady LSG

Dozorčí rada

Ing. Aleš Pomikálek
předseda Dozorčí rady LSG

Jiří Chalupník
člen Dozorčí rady LSG

Mgr. Eva Kmoníčková
členka Dozorčí rady LSG