Rychlé odkazy  

Aktuální zprávy ze sborovny

Vážení rodiče,

především dovolte, abych Vám znovu poděkoval za nasazení a za trpělivost, s níž nám pomáháte udržovat děti v kolotoči „dálkové výuky“. Velmi si toho ceníme. V minulém týdnu jsme od ministerstva dostali konkrétní doporučení pro „dobrovolný návrat studentů do školy“ od 8. června. No tomto místě naleznete základní informaci, jak bude tento návrat probíhat u nás v LSG.

Především:

Dálková výuka bude probíhat i nadále.

Čím jsme omezeni:
1) v úterý 9.6. budou na LSG probíhat přijímací zkoušky
2) od středy do pátku (10. – 12.6.) budou na LSG probíhat ústní maturity

V uvedených dnech tedy ještě nemůžeme při dodržení požadovaných epidemiologických opatření ostatní studenty do školy pozvat.

Co tedy plánujeme:

1) v pondělí 8. června proběhnou pouze třídnické hodiny na prvním stupni (prima – kvarta). Podrobnosti (v kolik hodin, která třída, kde…) obdržíte Vy i studenti mailem.
2) od 15. června k tomu přidáme dobrovolné konzultace všech ročníků
3) „rozvrh“ těchto konzultací vytvoříme ve čtvrtek 4. 6. a neprodleně Vám ho pošleme
4) v pondělí 29. června děti do školy zvát nebudeme
5) vysvědčení předáme studentům v úterý 30. června – o formě předání rozhodneme po obdržení pokynů z ministerstva. Zatím nevíme…

Připomínám, že účast studentů na školních akcích je sice dobrovolná, ale moc rádi je po dlouhé době uvidíme…

Vratislav Šembera, ředitel školy