Rychlé odkazy  

Distanční výuka pokračuje

Vážení rodiče, studenti,
máme za sebou první dva týdny distanční výuky v tomto školním roce (respektive 3 týdny u vyššího gymnázia).
Při vědomí možných dalších scénářů si tedy dovolím Vás informovat:
1) Pro listopadové pokračování distanční výuky jsme optimalizovali schéma on-line hodin a konzultací tak, aby počet těchto aktivit byl v jednotlivých dnech vyváženější. Pokud to tedy bylo technicky možné.
2) Hlavní zásady výuky na dálku (viz minulý článek) ale necháváme v platnosti.
Velmi uvítáme Vaše připomínky k průběhu distanční výuky. Zajímá nás, jak se děti se samostudiem vypořádávají, zda mají dostatek práce a jak ji zvládají. Zda jim vyhovuje forma jakou ji dostávají a co jim činí největší technické potíže.
Přeji Vám pokud možno klidné podzimní dny a děkuji za spolupráci.

Vratislav Šembera, LSG