Rychlé odkazy  

Běh pro Péči o duševní zdraví

čtvrtek 10. září 2020 od 15.00 hodin na Václavském náměstí v Letohradě

Duševní nemoc? No neblázni!

Psychické onemocnění není neobvyklé a může postihnout každého člověka v průběhu celého života. Organizace Péče o duševní zdraví v Ústí nad Orlicí působí v celém ústeckoorlickém regionu. Pomáhá nemocným lidem rozvíjet jejich dovednosti a vztahy s okolím, aby mohli žít spokojeně a samostatně ve svém prostředí. Součástí jejich práce je odbourávání předsudků, stigmatizace a sociálního vyloučení lidí s duševním onemocněním. 

Výtěžek z akce Běh pro Péči o duševní zdraví je určen pro rozšíření nabídky sociálních služeb, na financování terénní psycholožky pro potřebné, na její výjezdy za těmi, kteří se ocitnou v náročné životní situaci.

Zajímavý rozhovor k tématu – Jiří Langmajer