Rychlé odkazy  

ECDL – ICDL – LSG


Připravujeme Testovací středisko

– pro získání mezinárodního certifikátu o Digitální gramotnosti, platném ve 140 zemích světa a s neomezenou platností

Pozor – Tyto stránky jsou pouze předběžné.
Předpokládané ostré spuštění je nepravděpodobné, stejně jako akreditace naší učebny

Digitální gramotnost

Digitální gramotnost je takový soubor teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů v oblasti digitálních technologií, které potřebuje běžný člověk ke kvalitnímu životu v současné společnosti.

Digitální gramotnost má tři základní složky:

  • nejznámější je složka „kompetenční“ (umět), která se týká především praktických dovedností a schopností efektivně a smysluplně ovládat a užívat digitální technologie (nejen počítače),
  • ​méně známou a silně přehlíženou složkou je složka „motivační“ (chtít), která souvisí hlavně s postojem k digitálním technologiím,
  • a velice důležitá složka „strategická“ (chápat), která představuje především teoretické znalosti a praktické zkušenosti, které jsou potřebné k pochopení souvislostí, smyslu, rizik a možností digitálních technologií.

ECDL Certifikát Core

Certifikát vychází především z evropských standardů a zvyklostí. Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu pokrývá nejen většinu hlavních oblastí a základních kompetencí vzdělávacího rámce DIGCOMP, ale zasahuje také do dalších oblastí běžně využívaných na trhu práce. Vzdělávací obsah je přesně popsán příslušnými mezinárodně standardizovanými ECDL Sylaby. Praktickým doplňkem tohoto typu dokladu je plastová kartička velikosti platební karty.

Podmínky vydání certifikátu

Zájemce o Certifikát ECDL musí úspěšně složit sedm zkoušek z následujících ECDL modulů dle vlastního výběru, a to čtyři z množiny Základních (světle modrých), a tři z množiny Standardních (tmavě modrých) modulů. Doba od první do sedmé úspěšně složené zkoušky nesmí být delší než 3 roky. 

Moduly Certifikátu ECDL

Certifikát ECDL je v některých zemích světa nazýván „ECDL Standard Certificate” a má časově neomezenou platnost.

Základní moduly ECDL / ICDL

Certifikát ECDL Core – Ze 7 potřebných nutno vybrat minimálně 4 moduly

Základní moduly se zabývají výhradně přenositelnými digitálními kompetencemi, tj. takovými digitálními znalostmi a dovednostmi, které úzce souvisí s pojmem digitální gramotnost. Světle modré označení modulů souvisí s obtížností z pohledu typické cílové skupiny. Základní moduly patří mezi mírně obtížné moduly a jsou nejčastěji využívány širokou veřejností, základními a netechnicky orientovanými středními školami, případně státem v oblasti služeb zaměstnanosti.

Práce s webovými aplikacemi
Stáhnout Sylabus M346 1.0 v PDF Sylabus 1.0

Modul M346 (Application Essentials) je zaměřen na základy práce s nejběžnějšími webovými kancelářskými aplikacemi. Jedná se o jeden z nejméně obtížných modulů určených pro širokou veřejnost. Tento modul je zcela praktický. Úspěšný absolvent zkoušky by měl umět vytvářet, upravovat a formátovat jednoduché textové dokumenty, používat tabulkový procesor pro elementární tabulkové aplikace a vytvořit jednoduchou prezentaci. Měl by být schopen připravovat tiskové výstupy využívat webová úložiště. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí webových aplikací Microsoft 365 s využitím webového úložiště OneDrive nebo v prostředí aplikací Google a webového úložiště Google Disk. Modul je dostupný od poloviny roku 2020.

Práce s počítačem a internetem
Stáhnout Sylabus M27 1.0 v PDF Sylabus 1.0

Modul M27 (Computer & Online Essentials) je zaměřen na základy práce s digitálními technologiemi a internetem, avšak má poměrně široký záběr. Jedná se o jeden z nejméně obtížných modulů určených pro širokou veřejnost. Modul je částečně praktický a částečně teoretický. Úspěšný absolvent zkoušky by měl mít povědomí o běžně používaných digitálních zařízeních a základním programovém vybavení, měl by umět pracovat se soubory a mít základní představu o využití počítačových sítí. Měl by umět vyhledávat informace, pracovat s elektronickou poštou a kalendářem, to vše relativně bezpečným způsobem. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí operačního systému Windows a webové aplikace Microsoft Outlook s využitím webového úložiště OneDrive. Modul je dostupný od konce roku 2020.

Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu
Stáhnout Sylabus M15 1.0 v PDF Sylabus 1.0

Modul M15 (Information Literacy) je zaměřen na práci s informacemi dostupnými na internetu. Jedná se o mírně obtížný, částečně praktický a částečně teoretický modul určený pro širokou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl znát druhy a zdroje informací na internetu, definovat dotazy pro nalezení požadovaných informací, měl by být schopen správně vyhodnotit získané informace, umět je třídit a uspořádat/organizovat s využitím podpůrných SW nástrojů, měl by umět vytvořit nový obsah na základě nalezených informací a být schopen strukturovaného předání získané informace včetně dodržení etických i zákonných norem. Modul je dostupný od začátku roku 2017.

Spolupráce a výměna informací na internetu
Stáhnout Sylabus M14 1.0 v PDF Sylabus 1.0

Modul M14 (Online Collaboration) je zaměřen na používání běžně dostupných webových nástrojů a mobilních technologií pro vytváření a výměnu dokumentů na internetu. Jedná se o mírně obtížný a převážně praktický modul určený pro širokou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl být schopen využívat mobilní technologie, nastavit uživatelské účty pro přístup ke sdíleným informacím na internetu, používat webová úložiště, webové a mobilní kalendáře, webová výuková prostředí. Měl by umět komunikovat prostřednictvím sociálních sítí, blogů a plánovat webové konference. Modul je dostupný od roku 2014.

Bezpečné používání informačních technologií
Stáhnout Sylabus M12 2.0 v PDF Sylabus 2.0

Modul M12 (Cyber Security) se věnuje základním principům bezpečného využívání počítačů a internetu v každodenním životě. Jedná se o mírně obtížný, částečně praktický a částečně teoretický modul určený pro širokou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl znát základní principy bezpečného využívání informačních a komunikačních technologií. Měl by být schopen zabezpečit počítač, datová média nebo počítačovou sít před účinky škodlivých programů, zálohovat data a bezpečně se pohybovat a komunikovat na síti Internet. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat s využitím nejrůznějších antivirových programů, webových prohlížečů a dalších nástrojů. Modul je dostupný od roku 2012.

Práce s internetem a komunikace
Stáhnout Sylabus M7 1.0 v PDF Sylabus 1.0

Modul M7 (akretditováno NUTZ) (Online Essentials) je zaměřen na práci s internetem a elektronickou poštou. Jedná se o jeden z nejméně obtížných modulů určených pro širokou veřejnost. Modul je částečně praktický a částečně teoretický. Úspěšný absolvent zkoušky by měl umět používat internetový prohlížeč, vyhledávat informace a pracovat s daty z webových stránek s ohledem na bezpečnost a důvěryhodnost zdroje. Měl by zvládnout práci s poštou, kalendářem, úkoly a kontakty. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Outlook a Internet Exploreru všech verzí a také v prostředí jiných poštovních klientů i prohlížečů, například Thunderbird, Lotus Notes, Google Chrome, Mozilla Firefox. Modul je dostupný od roku 1999.

Práce s tabulkami
Stáhnout Sylabus M4 6.0 v PDF Sylabus 6.0

Modul M4 (akretditováno NUTZ) (Spreadsheets) je zaměřen na základní principy práce s tabulkami a jejich využití v běžné praxi. Jedná se o mírně obtížný a zcela praktický modul určený pro širokou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl být schopen vytvořit, formátovat a přizpůsobit pro tisk tabulku i graf. Měl by umět použít jednoduché vzorce a funkce tabulkového procesoru a rozpoznat chyby ve vzorcích. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Excel všech verzí a také v prostředí programů typu OpenOffice nebo LibreOffice Calc. Modul je dostupný od roku 1999.

Zpracování textu
Stáhnout Sylabus M3 6.0 v PDF Sylabus 6.0

Modul M3 (akretditováno NUTZ) (Documents) je zaměřen na používání textového editoru pro tvorbu a úpravy běžných textových dokumentů. Jedná se o zcela praktický modul určený pro širokou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl být schopen vytvářet textové dokumenty malého rozsahu, formátovat je a připravit pro tisk. Měl by umět do dokumentu vložit tabulku, obrázek nebo kreslený objekt a také připravit dokumenty pro hromadnou korespondenci. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Word všech verzí a také v prostředí programů typu OpenOffice nebo LibreOffice Writer. Modul je dostupný od roku 1999.

Práce s počítačem a správa souborů
Stáhnout Sylabus M2 1.0 v PDF Sylabus 1.0

Modul M2 (akretditováno NUTZ) (Computer Essentials) je zaměřen na dovednosti spojené s ovládáním počítače, základní práci s operačním systémem a se soubory. Jedná se o jeden z nejméně obtížných modulů určených pro širokou veřejnost. Modul je částečně praktický a částečně teoretický. Úspěšný absolvent zkoušky by měl znát základní pojmy z oblasti počítačů a počítačových sítí, ovládat principy práce se složkami a soubory. Měl by si být vědom důležitosti zálohování dat a také ochrany dat před škodlivým software. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Windows všech verzí, ale i v prostředí OS Linux. Modul je dostupný od roku 1999.

Standardní moduly ECDL / ICDL

Certifikát ECDL Core – Ze 7 potřebných nutno vybrat minimálně 3 moduly

Standardní moduly se zabývají především přenositelnými digitálními kompetencemi, ale zasahují také do oblasti specifických digitálních kompetencí využívaných na trhu práce v celé řadě profesí. Sytě modré označení modulů souvisí s obtížností z pohledu typické cílové skupiny. Standardní moduly patří mezi středně obtížné moduly a jsou nejčastěji využívány technicky i netechnicky orientovanými středními školami, případně při realizaci státní podpory v oblasti zaměstnanosti.

Robotika
Stáhnout Sylabus M19 1.0 v PDFSylabus 1.0

Modul M19 (Robotics) je zaměřen na pochopení základních principů robotiky, jednoduché programování robotů a jejich řízení. Úspěšný absolvent zkoušky by měl rozumět principům robotů a jednoduchých robotických systémů, znát základní části robotů, umět programovat jednoduché chování robotů a umět ovládat jejich řídící systém. Modul je dostupný od poloviny roku 2021.

Využívání digitálních technologií v marketingu
Stáhnout Sylabus M17 1.0 v PDFSylabus 1.0

Modul M17 (Digital Marketing) je zaměřen na znalost základních pojmů, principů a možností tohoto mladého digitálního odvětví. Úspěšný absolvent zkoušky by měl chápat principy digitálního marketingu, jeho výhody i omezení, znát možnosti prezentace na internetu, měl by umět využívat sociální média pro jednoduchou propagaci a získávání obchodních kontaktů, měl by mít povědomí o využití analytických nástrojů pro měření a sledování úspěšnosti a dopadu marketingových kampaní. Modul je dostupný od poloviny roku 2018. Na lokalizaci Sylabu spolupracovala společnost Počítačová služba, s.r.o..

Informatické myšlení a programování
Stáhnout Sylabus M16 1.0 v PDFSylabus 1.0

Modul M16 (Computing) je zaměřen na znalosti a dovednosti týkající se schopnosti používat informatické myšlení, pracovat s jednoduchými algoritmy, kódovat a vytvářet jednoduché počítačové programy. Úspěšný absolvent zkoušky by měl umět psát, upravovat a testovat algoritmy programu pomocí vývojových diagramů a pseudokódu, chápat základní pojmy a principy související s kódováním, testováním, validací požadavků. Měl by umět využívat iterace, proměnné, procedury, funkce apod. Modul je dostupný od září 2017.

Plánování projektů
Stáhnout Sylabus M13 1.0 v PDFSylabus 1.0

Modul M13 (Project Planning) je zaměřen na základní pojmy spojené s běžnou činností členů projektových týmů a na základní využití programových nástrojů pro plánování času a zdrojů. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl umět používat běžně rozšířené programové nástroje pro podporu řízení projektů, měl by být schopen vypracovat projektový plán a sledovat vývoj a výsledky projektu, včetně plánování a řízení času, činností, nákladů a zdrojů. Měl by být schopen připravit a vytisknout reporty z projektu. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Project a také v prostředí jiných nástrojů pro projektové řízení. Modul je dostupný od roku 2013.

Tvorba webových stránek
Stáhnout Sylabus M10 2.0 v PDFSylabus 2.0

Modul M10 (Web Editing) je zaměřen na základní pojmy spojené s publikováním na internetu a na tvorbu a údržbu jednoduchých statických webových stránek. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl znát jazyk HTML, základní značky HTML, kaskádové styly a webové formuláře. Měl by být schopen vytvářet, publikovat a udržovat statické webové stránky. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Adobe Dreamweaver, Microsoft Expression Web a také KompoZer, PSPad a dalších. Modul je dostupný od roku 2011.

Úpravy digitálních obrázků
Stáhnout Sylabus M9 2.0 v PDFSylabus 2.0

Modul M9 (Image Editing) je zaměřen na základní pojmy a běžnou práci s digitálními obrázky a na používání jednoduchých funkcí grafických editorů. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl znát základní principy práce s digitálními obrázky. Měl by být schopen používat grafické editory pro úpravy obrázků, práci s textem, aplikaci efektů, přípravu obrázků k tisku a pro publikování obrázků. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Adobe Photoshopu, CorelDraw a také Gimp nebo v dalších grafických editorech. Modul je dostupný od roku 2011.

Prezentace
Stáhnout Sylabus M6 6.0 v PDFSylabus 6.0

Modul M6 (akretditováno NUTZ) (Presentation) je zaměřen na používání aplikací pro tvorbu prezentací. Jedná se o mírně obtížný praktický modul určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl být schopen vytvořit/upravit/uložit/vytisknout prezentaci s efektivním využitím nástrojů a možností programu včetně vkládání a úpravy textů, obrázků, objektů, diagramů, grafů, animací a zvuků. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft PowerPoint všech verzí a také v prostředí programů typu OpenOffice nebo LibreOffice Impress. Modul je dostupný od roku 1999.

Použití databází
Stáhnout Sylabus M5 6.0 v PDFSylabus 6.0

Modul M5 (akreditováno NUTZ) (Using Databases) je zaměřen na základní principy databází a jejich efektivní používání. Jedná se o středně obtížný praktický modul určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl pochopit princip databáze, její strukturu a být schopen vytvořit jednoduchou databázi. Měl by také umět vytvořit tabulku, upravovat ji, řadit a filtrovat data tabulky a vytvářet formuláře tak, aby byl schopen získat a vytisknout požadované informace z databáze. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Access všech verzí a také v OpenOffice Base. Modul je dostupný od roku 1999.

Předpokládané ceny pro CoreNaši kantoři a studenti a rodičeKantoři a studenti z jiných školVeřejnost
Index ECDL Select (7 zkoušek)702 Kč702 Kč702 Kč
Index ECDL Profile (neomezený počet)1 077 Kč 1 077 Kč1 077 Kč
Každá zkouška z jednotlivého modulu0 Kč280 Kč360 Kč
Přípravný kurz k modulu 4 hodiny0 Kč400 Kč600 Kč
Certifikát109 Kč109 Kč109 Kč