Rychlé odkazy  

E-mailové schránky a Google Workspace – Noví studenti

Vážení noví studenti a vážení rodiče!
Jak je našim dobrým zvykem, snažíme se již během prázdnin, aby s námi i mezi sebou mohli noví studenti komunikovat.
Základem je školní e-mailová adresa, která je snadno zapamatovatelná a tvoří ji vždy jmeno.prijmeni@lsg.cz.

Tedy například moje adresa je zdenek.nutz@lsg.cz, další pro Vás zajímavá adresa je nová třídní primy paní Pavla Palánová pavla.palanova@lsg.cz nebo adresa ředitele školy pana Vratislava Šembery je vratislav.sembera@lsg.cz, vše psáno bez háčků a bez čárek a malými písmeny.

Každá správná e-mailová adresa, pokud si chcete číst Doručené zprávy, musí mít také svoje heslo. To jsme včetně sezamu nových žáků odeslali na Emailové adresy Vašich rodičů.
Dopisovat si samozřejmě můžete s kýmkoliv na světě.

Vaše e-mailová adresa a její heslo umožňuje zároveň přístup do systému Google Workspace, který v sobě slučuje mnoho různých funkcí. Hesla nikdy nikomu neprozrazujte, a to které jsme zaslali rodičům si můžete změnit.

Google Workspace
spustíte na adrese https://mail.google.com. Po prvním přihlášení zvolte, že zatím nechcete Chytré funkce. Jako první se vám zobrazí právě E-mailové schránka, kterou můžete a nemusíte již nyní začít používat. Máme prázdniny, nebojte se toto není žádný úkol, pouze možnost.

Přímo ve schránce je také možné vytvořit takzvaný Meet, neboli videokonferenci a pozvat do ní ostatní spolužáky. Systém Meetu funguje z bezpečnostních důvodů pouze mezi žáky a učiteli naší školy. Proto také můžete systém používat, aniž by Vám bylo 15 let.
Google Workspace využíváme také pro vzdálenou výuku nepřítomných nebo nemocných studentů, nebo pro podporu výuky.
V neposlední řad si v systému budete moci ukládat vaše data, fotky, písničky, hudbu a podobně.

Jakékoliv dotazy může kdykoliv napsat na moji e-mailovou adresu zdenek.nutz@lsg.cz nebo prostě zavolat na telefon 777000312.

Jsme tu pro Vás!