Rychlé odkazy  

Erasmus+ KA1

Chceme být IN

Projekt uskutečněný v rámci vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+, který se zaměřuje na spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání.

Výzva 2019 KA1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců KA101 – Mobilita pracovníků škol

Registrační číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA101-060689

Hlavní cíl projektu:

Chtěli bychom zlepšit výuku cizích jazyků prostřednictvím užívání nových technologií a moderních didaktických postupů.

Popis aktivit:

 • účast ped. pracovníků na metodických kurzech v zahraničí;
 • aplikace získaných poznatků v hodinách jazykové výuky;
 • sdílení poznatků s ostatními vyučujícími a zájemci z řad veřejnosti.

Metodické kurzy:

Mgr. Eva Kmoníčková absolvovala kurz agentury Pilgrims na Univerzitě v Kentu, Canterbury, Velká Británie.
Název kurzu: Practical uses of Technology in the Classroom

Termín: 4. – 17. srpna 2019

Náplň kurzu:

 • rozvoj v ICT
 • digitální povědomí: vyhledávání, bookmarking, sdílení;
 • použití Google Drive;
 • použití Google Classroom;
 • webové stránky a jejich evaluace, bezpečnost na internetu;
 • práce s digitálními textovými editory;
 • nástroje storytellingu;
 • tvorba ePortfolií;
 • práce s obrázky, autorská práva;
 • online výukové tabule např. Padlet;
 • práce s audio nahrávkami, jejich tvorba;
 • použití videa a jeho tvorba;
 • používání word-cloudovych generátorů;
 • QR kódy a jejich začlenění do výuky;
 • online brainstorming nástroje.

Celý kurz byl zaměřen na praktické použití daných témat při výuce žáků základních a středních škol. Byl navíc obohacen o širokou nabídku odpoledních a večerních přednášek a workshopů, např. Storytelling, Teaching through Art, Relaxation Techniques, Scottish Evening, Creativity atd.

Mgr. Hana Sýkorová absolvovala kurz CLA na Univerzitě v Besanconu ve Francii.
Název kurzu: Université d´été stages pédagogique 2019
Termín: od 5. – 16. srpna 2019

Náplň kurzu:

 

 • praktické využití ICT ve výuce francouzštiny jako cizího jazyka (Padlet, QR kód, KAHOOT…)
 • motivace adolescentů k učení francouzštiny
 • kreativní a zábavné aktivity v hodinách francouzštiny
 • vyučování a učení s TV5
 • francouzské písničky ve výuce
 • jak chránit svůj hlas 

Celý kurz byl zaměřen na rozvoj didaktické kompetence učitele FLE. Byl doplněn o přednášky a kulturní akce, které přiblížily účastním kurzu život v současné Francii.

Přínos projektu pro LSG

Vyškolení ped. pracovnic v oblasti využití ICT ve vzdělávání a následné sdílení zkušeností s ostatními kolegy se ukázalo jako klíčové nejen při běžné výuce žáků ve škole, ale hlavně při uzavření škol v důsledku pandemie covidu-19.