Rychlé odkazy  

Exkurze Kutná Hora

Třídy kvarta a kvinta zažily zajímavou, poučnou, přírodovědnou a společenskovědní exkurzi v Kutné Hoře !

KDO TAM NEBYL, TAK TAM URČITĚ MUSÍ…..

Historie KH je nerozlučně spjata s dolováním stříbrných rud. Město se stalo střediskem ražby tzv. pražských grošů, patřících k nejstabilnějším evropským měnám. Díky svému bohatství se KH stala po Praze druhým nejvýznamnějším městem Českého království. Bohatství zdejších dolů, o něž se opírala moc českých králů, dalo vzniknout řadě památek, pro které bylo město zařazeno do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Naše parta navštívila České muzeum stříbra a prošla si část stříbrného dolu. Prohlídla si chrám sv. Barbory a Vlašský dvůr – královskou mincovnu a rezidenci s nádhernou kaplí sv. Václava a sv. Ladislava.

Duchovní atmosféru zde všem umocnila Pája Semirádová svou hrou na varhany ?.

A další památky? Určitě někdy příště…..                                                               MK.