Rychlé odkazy  

Operační program Jan Ámos Komenský

Inovativní vzdělávání pro gymnázium

PROJEKT

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003546

Zahájení projektu: 1. 1. 2023
Ukončení projektu: 31. 12. 2025

Projekt je zaměřen na témata:
– profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání SŠ,
– inovativní vzdělávání žáků SŠ,
– podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v SŠ,
– spolupráce s rodiči žáků a veřejností