Rychlé odkazy  

LSG – Ochrana zdraví v průběhu přijímací zkoušky 2021

Ochrana zdraví v průběhu přijímací zkoušky 2021

Vážení rodiče,
věnujte prosím pozornost následujícím pokynům.

Letošní přijímací zkoušky budou probíhat v podmínkách mimořádných opatření. Prosím tedy o dodržení aktuálních hygienických nařízení.

1) Vybavte prosím své dítě respirátorem či rouškou

  • pokud ho zapomenete, nevracejte se – to prý přináší smůlu… Budeme mít připraveny náhradní u prezentace.

2) Další podmínkou pro umožnění účasti dítěte na zkoušce je:

  • doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
  • žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Testování musí uchazeči dle pokynů z ministerstva umožnit jeho základní škola. Ta také vydá potvrzení.
Čím lze potvrzení o provedeném testu nahradit se dozvíte níže.
Potvrzení si zkontrolujeme u prezentace. Bez něj bychom Vás ke zkoušce nemohli připustit… a to by byla škoda…

UPOZORNĚNÍ: Pokud budete mít problém test pro dítě získat, prosím zavolejte nám (777022810). V nutných případech budeme připraveni dítě otestovat našimi testy.

Jedna nemilá věc (není to naším zvykem, ale tentokrát není vyhnutí): rodiče či jiné doprovázející osoby nemůžeme do prostor školy pustit. Opravdu neradi… Tentokrát se rozloučíte u prezentace. Děkujeme za pochopení.

Chci Vás ujistit, že učiníme vše potřebné pro bezpečnost Vašich dětí.

Vratislav Šembera, ředitel LSG

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:
a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.