Rychlé odkazy  

Mikulášská jízda na LSG

Také u nás ve škole jsme zažili návštěvu čertů, andělů a Mikuláše. Jako vždy s tím měla mnoho společného kvinta. Jen nesmím prozdradit, co všechno společného, jinak by se čertů někdo mohl přestat bát.

A to by zejména u našich mladších studentů ale i těch velkých čerchmantů bylo na škodu. Mohu tedy říci jen tolik, že čertice a čerti byli skvělí, andělé byli nebeští a Mikuláš přísný ale nakonec vlídný.

Každá třída si kromě drobného pokárání odnesla spoustu sladkostí a trochu zmalovaných obličejů. Čerti si pak zase odnesli do pekel pár výlupků.

Nakonec proběhla i návštěva sborovny, kde byli kantoři přímo vzorově pokáráni a před pokračováním svých nectností řádně varováni (a plešatci z řad učitelů řádně na hlavách zmalováni).

Čerti, andělé a Mikuláši, díky!