Rychlé odkazy  

Náhradní termín přijímaček – výsledky

Zveřejňujeme výsledky uchazečů, kteří konali JPZ v náhradním termínu.
Své umístění vyhledáte podle registračního čísla, které jste obdrželi spolu s dopisem o zahájení řízení. Pokud byste ho nemohli najít, neváhejte zavolat na číslo 777022810. Kdykoliv.

Výsledky náhradního termínu páťáků (do primy) najdete zde.
Text odvolání naleznete zde.

Úspěšným uchazečům blahopřejeme a prosíme je, pokud se rozhodnou pro studium na naší škole, aby nám neprodleně doručili zápisový lístek.
I letos zájem o studium LSG výrazně převyšuje možnosti dané naší povolenou kapacitou. Uchazeči, kteří skončili „pod čarou“, mohou podat odvolání.

Vratislav Šembera
ředitel školy