Rychlé odkazy  

Nespecifikované primární prevence – sportovní aktivity

Sportovní volnočasové aktivity

LSG nabízí svým studentům možnosti trávení volného času. Tím se podílí na nespecifické prevenci rizikového chování a dalších sociálně nežádoucích jevů jako je užívání návykových látek apod. Mezi tyto možnosti patří:

1. Raft klub 

2. Sportovní hry

3. Nepovinné vzdělávací aktivity – výuka cizích jazyků (ruština, francouzština, anglická a španělská konverzace s rodilým mluvčím), aplikovaná výpočetní technika, totalitní systémy………, výuka náboženství, otevřené semináře z nabídky povinně volitelných předmětů (společenskovědní seminář, seminář psychologie, etické výchovy, mediální výchovy, dějin výtvarného umění, informatiky a mnoho dalších)

4. Kulturní akce – studenti se mohou v doprovodu pedagoga zúčastnit např. divadelního představení

5. Akce „Chocholoušek“