Rychlé odkazy  

Poradenství pro volbu dalšího studia a povolání

Poradenství pro volbu dalšího studia a povolání je realizováno prostřednictvím:

 jednorázových interaktivních seminářů, které jsou tematicky zaměřené na volbu povolání. První program studenti absolvují na začátku kvarty, další dva programy je čekají v septimě a oktávě.

 seznámení s nabídkou pomaturitního vzdělávání (VOŠ, VŠ – státní, veřejné i soukromé)

 individuálních konzultací k volbě studia po maturitě

 pomoci při vyplňování přihlášek na VŠ

 pravidelných besed o studiu na VŠ s absolventy LSG, kteří studují na různých typech VŠ – pro studenty septimy a oktávy

 prezentace zástupců některých VŠ přímo na LSG

 možnosti napsat zkušební test OSP společnosti SCIO, který je součástí přijímacích zkoušek na VŠ – pro studenty septimy a oktávy

enství pro volbu dalšího studia a povolání