Rychlé odkazy  

Přihlášky jdou do finále!!!

Období přihlášek ke studiu vrcholí

Také letos se množí otázky na poslední termín pro doručení přihlášky ke studiu LSG.
Pro jistotu tedy shrnujeme:
Přihlášky do prvního kola přijímacího řízení se podávají nejdéle v úterý 1. března. K tomuto datu již musí být přihláška ve vybrané škole – tedy pozor, není to např. datum odeslání z pošty, nýbrž datum doručení.

Přihlášku můžete přinést přímo do školy či vhodit do schránky gymnázia ve vstupu do zámku z náměstí (pokud jste ji již dříve neposlali poštou).

Budete-li bezradní, volejte řediteli a domluvíme se – i o prázdninách (telefon 777 022 810).
Máme pochopení: Svět je záludně rychlý… A únor tak krátký…!! A do toho ty prázdniny!

Vratislav Šembera, ředitel LSG