Rychlé odkazy  

Přihlášky jdou do finále – do kdy je lze podat?

POZOR: Období přihlášek je letos kratší…

Přihlášky uchazečů o studium gymnázia se vrší v systému DiPSy, některé i v kanceláři školy. Kdy je poslední termín pro jejich doručení?

Raději připomínáme:
Přihlášky do prvního kola přijímacího řízení se podávají nejdéle v úterý 20. února 2024. K tomuto datu již musí být přihláška zaregistrovaná v DiPSy, popřípadě v tento den podána na poště. Využijete-li datovku, pak také nejdéle k tomuto datu.

Přihlášku můžete přinést přímo do školy či vhodit do schránky gymnázia ve vstupu do zámku z náměstí (pokud jste ji již dříve neposlali poštou).

Budete-li bezradní, volejte řediteli a domluvíme se (telefon 777 022 810).
Máme pochopení: Svět je záludně rychlý… 

Vratislav Šembera, ředitel LSG

Přehled důležitých informací naleznete zde: Přijímací řízení přehledně