Rychlé odkazy  

Přihlášky ke studiu – do kdy??

Období přihlášek vrcholí…

Přihlášky uchazečů o studium gymnázia se vrší v kanceláři školy. Kdy je poslední termín pro jejich doručení?

Raději připomínáme:
Přihlášky do prvního kola přijímacího řízení se podávají nejdéle ve středu 1. března. K tomuto datu již musí být přihláška ve vybrané škole – tedy pozor, není to např. datum odeslání z pošty, nýbrž datum doručení.

Přihlášku můžete přinést přímo do školy či vhodit do schránky gymnázia ve vstupu do zámku z náměstí (pokud jste ji již dříve neposlali poštou).

Budete-li bezradní, volejte řediteli a domluvíme se (telefon 777 022 810).
Máme pochopení: Svět je záludně rychlý… A únor tak krátký…!!

Vratislav Šembera, ředitel LSG

Přehled důležitých informací naleznete zde: Přijímací řízení přehledně