Rychlé odkazy  

Přijímačky nanečisto a přípravné kurzy 2021

Nic není v této době jisté, ale pokusíme se…

Přijímačky nanečisto 2021
Tak jako v minulosti (tradici držíme již od roku 2002), i letos umožníme zájemcům vyzkoušet si u nás přijímací zkoušky nanečisto.
Středa 3. února 2021 od 15:00 hodin
Zde naleznete:
Přihlašovací formulář – přijímačky nanečisto (zprovozníme včas)
Podrobné informace ke zkouškám nanečisto (zveřejníme včas)
Pozor: Přijímací zkouška (a stejně tak i Přijímačky nanečisto) je u nás jiná pro páťáky a jiná pro deváťáky:
Páťáci budou psát celostátní test z matematiky a češtiny (jednotný test společnosti CERMAT).
Deváťákům připravíme naše vlastní testy z matematiky, českého jazyka a všeobecného přehledu.

Přípravné kurzy 2021
Pokud byste snad byli po přijímačkách nanečisto příliš v šoku, chystáme pro vás přípravné minikurzy k přijímacím testům.
Termíny: 10. a 24. února 2020 (vždy ve středu) od 15 hodin
Zcela jistě je otevřeme pro páťáky. Domníváme se, že právě pro ně bude přínosné zamyslet se s pomocí našich kantorů nad některými úlohami CERMAT testů.
V případě zájmu jsme ovšem připraveni nabídnout přípravný kurz i deváťákům.
Kurzy vám tedy zaberou dvě odpoledne. Podrobnosti včas zveřejníme.
Přihlašovací formulář k přípravným kurzům (zprovozníme včas)
Plakátek k přípravným kurzům v PDF (zveřejníme včas)