Rychlé odkazy  

Přijímací zkoušky nanečisto

Přijímačky nanečisto

Byl zprovozněn přihlašovací formulář ke zkouškám nanečisto..

Nic není v této době jisté, ale pokusíme se…

Přijímačky nanečisto 2021
Tak jako v minulosti (tradici držíme již od roku 2002), i letos umožníme zájemcům vyzkoušet si u nás přijímací zkoušky nanečisto.
Středa 3. února 2021 od 15:00 hodin

Podrobné informace ke zkouškám nanečisto (zveřejníme včas)

Pozor: Přijímací zkouška (a stejně tak i Přijímačky nanečisto) je u nás jiná pro páťáky a jiná pro deváťáky:
Páťáci budou psát celostátní test z matematiky a češtiny (jednotný test společnosti CERMAT).
Deváťákům připravíme naše vlastní testy z matematiky, českého jazyka a všeobecného přehledu.