Rychlé odkazy  

Projektový den k filmu JEDEN ŽIVOT

ZACHRÁNÍŠ-LI JEDEN ŽIVOT… ZACHRÁNÍŠ CELÝ SVĚT,“ říkají Židé. To je motto našeho projektového dne, který nás čekal celé dopoledne ve středu 26. června 2024.

Den jsme zahájili brainstormingem, co se nám vybaví, když se řekne Židé. Samozřejmě padaly pojmy jako 2. světová válka, holokaust, Hitler nebo koncentrační tábory, ale také slova jako Davidova hvězda, Izrael nebo Bible. Po přestávce jsme byli rozřazeni do skupin. Každé skupince byla přiřazena osobnost (Hana Brady – pro nás Hanička, dívka, o které by se nebýt jejího kufříku ani nevědělo; Helga Weisová-Hošková, dnes 95tiletá paní, ta malovala výjevy z koncentračního ghetta v Terezíně; Petr Ginz, jehož kresbu Měsíční krajina vynesl do vesmíru izraelský kosmonaut Ilan Ramon na palubě raketoplánu Columbia; Doreen Warriner, která se podílela na záchranných transportech z Československa, a Jiří Pavel Kafka, poslední žijící český pilot RAF v ČR – jemu se podařilo Wintonovým transportem dostat do Anglie, letos oslavil 100. narozeniny), jejíž příběh jsme následně představili ostatním. Pak pro nás bylo nachystáno překvapení v tercii za doprovodu izraelské hudby. Závěrečný úkol byl reflexí, kdy jsme do pomyslného kufříku „vkládaly“ svoje pocity a dojmy jako shrnutí.

Středu jsme zakončili v DK Letohrad nádherným filmem JEDEN ŽIVOT o siru Nicholasi Wintonovi, muži, který zachránil život 669 dětí.

Děkujeme paní učitelce Mlynářové a paní učitelce Krejčové za nádherný program v sekundě a ostatním učitelům ve třídách tercii, kvartě, kvintě a sextě.

Za sekundu Anežka