Rychlé odkazy  

Schránka důvěry – Školní psycholog

Mgr. Simona Hybšová

Vážení rodiče, milí studenti,mým úkolem je být ve škole pro Vás a budu ráda,
když se nám společně podaří vytvářet co nejlepší atmosféru ve třídách
a také zajišťovat podmínky pro kvalitní vzdělávání.      Cíle mého působení ve škole: zajistit přátelskou atmosféru uvnitř tříd, tak, aby se studenti cítili ve škole dobře nabídnout pomocnou ruku těm, kteří to budou potřebovat a projeví o to zájem. Jako školní psycholožka mohu využívat znalosti prostředí a atmosféry školy a budu dosažitelná pro všechny, kdo se rozhodnou mé nabídky využít.

Kdo se na mě může obrátit:

  • studenti

Se studenty se můžeme setkávat při práci s celou třídou i při individuálních konzultacích – můžete se na mě obracet v situacích, které pro Vás budou nepříjemné, neobvyklé, v tu chvíli neřešitelné…, např. když máte potíže se soustředěním, s učením, s chováním, necítíte se ve třídě dobře, nerozumíte se spolužáky, s učiteli, trápí Vás tréma, strach ze zkoušení, prožili jste traumatizující zážitek nebo Vás trápí cokoliv jiného.

  • rodiče

Vám rodičům jsem k dispozici jako poradce ve chvílích, kdy hledáte vhodné techniky školní přípravy, zabýváte se tím, jak vést své dítě, případně řešíte výukové, výchovné či rodinné problémy. Nejedná se však o pedagogicko-psychologické vyšetření, to je předmětem služeb poskytovaných pedagogicko-psychologickou poradnou. Nabízím Vám spíše bezpečný prostor pro diskuzi o tématech, která nemusí být vždy jednoduchá nebo o problémech, které vás tíží a v danou chvíli nemají jasné či jednoznačné řešení.

  • pedagogové

Ve škole budu úzce spolupracovat s pedagogy na vytváření přátelské atmosféry ve třídách, na prevenci i řešení sociálně nežádoucích jevů; učitelé se na mě mohou obracet s problematikou výukových či výchovných potíží studentů apod.

Poskytování poradensko-psychologických služeb je bezplatné.

Schránka důvěryStudenti mají k dispozici jasně označenou „schránku důvěry“, což je označená, žlutá, uzamčená (poštovní) schránka umístěná v průchodu do ZUŠ – mezi nápojovým automatem a „Skleníkem“. Každý z Vás do ní může hodit anonymní, vážně míněnou (a slušnou) připomínku nebo otázku. Odpovědi najdete na vyhrazeném místě na nástěnce (viz. níže) nebo Vám odpovím na email, pokud jej připojíte k dotazu.      Nástěnka školního psychologaNástěnku s informacemi o nabídce školního psychologa, s odpověďmi na dotazy ze schránky důvěry a důležité kontakty pro případ nouze najdete na stěně u sborovny.  

Zacházení s citlivými údaji:

Školní psycholog je nezávislý pracovník školy, pracuje v souladu s profesním Etickým kodexem schváleným Asociací školních psychologů ČR a SR a je vázán mlčenlivostí – informace z rozhovorů jsou důvěrné a nebudou poskytovány dalším osobám. Se všemi citlivými údaji bude zacházeno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Jak si domluvit setkání:

 konzultaci si prosím domluvte elektronicky na adrese: simona.hybsova@lsg.cz .
délka konzultace je 50 minut

 konzultace probíhají v prostorách LSG – má pracovna je hned proti hlavním vstupním dveřím, ve „Skleníku“ – viz Fotogalerie

 konzultace probíhají v pondělí a úterý v odpoledních a podvečerních hodinách, ale v případě akutní potřeby je možné domluvit se i jinak

 Obraťte se na mě, kdykoli budete mít pocit, že se potřebujete poradit nebo třeba jen něco prodiskutovat a ujasnit si své stanovisko.

Jsem tady pro Vás!

Mgr. Simona Hybšová

03.jpg

Poradenství pro volbu dalšího studia a povolání