Rychlé odkazy  

Sexta v Ostravě

V pondělí 5. června 2023 jsme vyrazili ranním vlakem na výlet do Ostravy, kde jsme strávili dvě noci. Ubytovali jsme se v salesiánském centru Don Bosco a první odpoledne jsme se prošli centrem města, vyjeli na radniční věž a samozřejmě zkusili i jízdu dřevěným výtahem, tzv. paternoster. Ideálním zakončením dne byla večerní laser game. V úterý byl program opravdu nabitý – dopoledne jsme byli na prohlídce v Hornickém muzeu, kde jsme  sjeli i dolů do dolu, kde nás prováděl skvělý pan průvodce, který povolání horníka zažil na vlastní kůži, takže nám řekl i spoustu zajímavostí a vlastních zážitků. Následovala prohlídka expozice Báňských záchranářů. A aby informací nebylo málo, absolvovali jsme i prohlídku vysoké pece, kde jsme si rozšířili nedávné učivo o výrobě železa. Po vyčerpávajícím úterý jsme si ve středu pouze vyšli na vrch Ema, kopec ze strusky.

Celé tři dny jsme si užili, dozvěděli jsme se spoustou nových věcí a děkujeme paní učitelce Kmoníčkové a Krejčové za zrealizování celého výletu.

Sára Stejskalová ze sexty