Rychlé odkazy  

STÁTNÍ BEZPEČNOST – nástroj represe komunistické moci

V březnu Vás srdečně zveme na další zajímavé téma z našeho cyklu „Velká věda malému městu“. Tentokrát bude přednáška z období totalitního Československa zaměřená na dějiny StB od jejího vzniku v roce 1945 až po 80. léta 20. století. Stručně bude popsán její vývoj, sociální původ příslušníků a její činnost a aktivity (případy, akce).

Přednáška Mgr. Libora SVOBODY, Ph.D. z Ústavu pro studium totalitních režimů, který se zaměřuje na moderní české dějiny, dějiny východní Evropy a dějiny bezpečnostních sborů, se uskuteční ve čtvrtek 10. BŘEZNA 2022 od 16 hodin na Letohradském soukromém gymnáziu v učebně geografie.

Je možné, že dojde i na otázky týkající se aktuálního ukrajinského problému, protože vztahy Ukrajiny, Ruska a dalších východním zemí se přednášející také dlouhodobě zabývá. Zde jsou některé vybrané studie historika Libora Svobody:

  • SVOBODA, Libor: Názor TGM na ideu sjednocené Evropy. Středoevropské politické studie, roč. 5, č. 2–3 (jaro-léto), Brno 2003.
  • SVOBODA, Libor: Sovětští poradci u československé armády v letech 1949–1950. In: Armáda v zápase o politickou moc v Československu v letech 1945–1948. Sborník příspěvků z vědecké konference konané ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2005. Univerzita Obrany, Brno 2006, s. 155–168.
  • SVOBODA, Libor: „Nebylo mi povoleno se hájit“ aneb k osudu bývalého poručíka SNB a agenta-chodce Jana Hoška. In: Almanach příspěvků II. konference policejních historiků. Praha 2007, s. 56–80.
  • SVOBODA, Libor: „Příznivci starého řádu“. Proces s údajnou protistátní skupinou na Chlumecku. Vlastivědný sborník Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska, 2007, č. 19, s. 99–124.
  • SVOBODA, Libor: Život a dílo Miloše Knorra. Paměť a dějiny, 2008, č. 3, s. 44–65.
  • SVOBODA, Libor: Štábní kapitán Bohumil Valtr. In: Almanach příspěvků III. konference policejních historiků, č. 3. Muzeum Policie ČR, Praha 2008, s. 337–357.