Rychlé odkazy  

Střípky z distanční výuky v 1. pololetí škol. roku 2020/21

Distanční výuka přináší kromě pravidelné práce u počítače také prostor pro kreativitu nejen studentů ale i vyučujících. Posuďte sami, zda by se vám hodina konverzace s rodilým mluvčím Kevinem Francisem strávená přípravou oběda, kterou vede jeden ze studentů, také líbila. A co byste řekli prověřování znalostí ze zeměpisu na zasněženém břehu řeky Divoké Orlice? Nesmím také zapomenout na všechna výuková videa, zvukové záznamy, pracovní listy a kvízy, které jsou našim studentům každý den k dipozici.
Všem kolegům patří velké díky za jejich práci.
Eva Kmoníčková