Rychlé odkazy  

Vracíme se do distance

Vážení rodiče (a studenti),
nejprve mi dovolte vyjádřit naději, že proběhlé Vánoce naplnily vaše očekávání – že byly klidné, radostné a pohodové.

Jedna z našich nadějí se však nenaplnila: takže od pondělí 4. ledna přecházíme opět zpátky k distanční výuce.
Zde naleznete informace o jejím průběhu.

Obecné informace:
1) Přechod na distanční výuku se týká tentokrát všech tříd školy.
2) Distanční výuka začne pondělím 4. ledna 2021. Kdy bude ukončena zatím netušíme, nicméně je zřejmé, že budeme učit dálkově nejméně do 10. ledna.
3) Pro komunikaci se studenty budou kantoři LSG využívat jednotný kanál: systém G Suite (modul Učebna), na který jsou studenti zvyklí z minulého období.
4) V pondělí 4. ledna v 8.00 zahájíme on-line třídnickými hodinami (studenti budou pozváni).
5) Individuální návštěva studenta ve škole za účelem konzultace je umožněna – student se domluví s příslušným kantorem.
6) Jídelna. Děti mají nárok na dotovaný oběd i během distanční výuky. Je však potřeba konkrétní obědy objednat či naopak odhlásit ( https://strav.nasejidelna.cz/0025/login ).

K parametrům dálkové výuky:
1) Studenti budou vyučování formou on-line hodin (povinné pro všechny studenty) a on-line konzultací (na dotazy), dílem pak zadáním samostatné práce či předtočenou videohodinou.
2) Na tzv. Meet zveme děti přes vytvoření nového úkolu v aplikaci Učebna. Pozvánky na meet posílá studentům kantor a tím tak stanovuje termín.
3) Co nejvíce práce chceme se studenty absolvovat synchronně s rozvrhem.
4) Do on-line hodin opět zapojíme i naše rodilé mluvčí.
5) Schéma výuky se může v jednotlivých případech měnit (služební cesty kantorů, návštěvy lékaře atd.). Ale platí, že na každý Meet bude student vždy pozván v aplikaci Učebna.

Ještě uvedu důležité kontakty:
1) V obecných věcech jsem připraven vás vyslechnout na telefonu 777022810 či mailu lsg@lsg.cz .
2) Na otázky distanční výuky je připravena vám odpovědět zástupkyně Eva Kmoníčková (eva.kmonickova@lsg.cz , tel.: 737939664)
3) Technické záležitosti řešte prosím se Zdenkem Nutzem (zdenek.nutz@lsg.cz , tel.: 777000312).

O dalších záležitostech vás budeme průběžně informovat.
Děkujeme za pochopení. A opět dodávám: netěší nás to. Ale to Vás dozajista také…

Přeji Vám nekomplikovaný závěr roku..

Vratislav Šembera