Rychlé odkazy  

A kola se roztáčejí č.2…


Vážení rodiče,
věnujte prosím pozornost informacím o průběhu výuky v týdnu od 10. do 14. května.

Stručné shrnutí situace od pondělí 10. května
1) třídy nižšího stupně gymnázia (prima až kvarta) pokračují v rotaci (v týdnu od 10. 5. bude ve škole tercie a kvarta)
2) třídy vyššího stupně (kvinta až oktáva) budou pokračovat v distanční výuce,
3) jednotliví studenti všech ročníků mohou navštívit školu za účelem konzultace (až do počtu 6 v jedné skupině).

Týden od 10. do 14. 5. na LSG:
1) Tercie a kvarta najede na rotační prezenční výuku v pondělí v 7.50 hod.
2) Prima a sekunda se vrací k distanční výuce. Ve škole se objeví zase až v týdnu od 17. května.
3) Výuka kvarty a tercie bude probíhat dle standardního rozvrhu, včetně seminářů a laborek.
4) Na případné změny v rozvrhu budou studenti vždy upozorněni.
5) Budeme dbát na důsledné dodržování aktuálních zdravotních opatření (budeme učit i učit SE v rouškách).
6) Studenti budou testováni na COVID-19.

Doplňující informace pro TERCII a KVARTU:
1) V pondělí 10. května zahájí tercie a kvarta třídnickou hodinou.
2) Na jejím začátku děti otestujeme neinvazními AG testy.
3) Obědy ve školní jídelně můžete pro děti objednávat do pátku 13.30 hod.

Vážení rodiče, milí studenti,
ledasco se může s vývojem situace změnit… Dovolte tedy znovu poděkovat za trpělivost a pochopení.

Vratislav Šembera, LSG