Rychlé odkazy  

Adaptační kurzy

Adaptační kurzy pro studenty primy a kvinty, kde se formují nové kolektivy

Adaptační kurzy – pro studenty primy a kvinty, kde se formují nové kolektivy

Adaptační kurz pro primu má na naší škole již mnohaletou tradici (první kurz proběhl v r. 2004). Tato dvoudenní aktivita je součástí Minimálního preventivního programu školy a uskutečňuje se v polovině září.

Studentům primy program umožňuje lépe se poznat s novými spolužáky a třídním učitelem, takže se mohou rychleji zorientovat v nové situaci a mezi neznámými lidmi a najít si své místo v kolektivu. V případě kvinty, kdy část studentů na konci kvarty z LSG odchází a nahrazují je nově příchozí studenti, je důležité umožnit nově příchozím studentům, aby se mohli začlenit do již fungujícího kolektivu. Aby byly naplněny cíle adaptačního programu, měli by se účastnit všichni studenti nového třídního kolektivu.

Cíle


 umožnit nově příchozím studentům primy a kvinty co nejplynulejší přechod do nového prostředí – do naší školy se sjíždějí děti z více než deseti okolních obcí a většina z nich nemá možnost se potkávat i mimo školu. Snažíme se proto, aby se mohli se svými novými spolužáky lépe poznat a ve svém třídním kolektivu se cítili dobře.
 podpořit přátelskou atmosféru v novém kolektivu a pozitivní vztah s třídním učitelem

Program


 seznamovací, tvořivé, pohybové, zážitkové, relaxační aktivity
 aktivity zaměřené na rozvoj komunikačních dovedností, podporu týmové spolupráce, posílení vlastní sebedůvěry
 studenti si založí třídní kroniku, vytvoří si vlastní pravidla třídy a další materiály, s nimiž mohou nadále pracovat na třídnických hodinách či ve výchovných předmětech
Personální zajištění – třídní učitel dané třídy a někteří členové školního poradenského týmu