Rychlé odkazy  

Školní poradenský tým

Stránka je v úpravě

výchovný poradce Ing. Jitka Macháčková
školní metodik prevence Mgr. Pavel Bendl
pedagog volného času Mgr. Ivana Šemberová Vávrová
poradce pro volbu povolání Mgr. Martina Mlynářová
externí psycholog Mgr. Simona Hybšová