Rychlé odkazy  

Čtvrtletí – letos jinak

Letošní tradiční čtvrtletní klasifikace (i třídní schůzky) jsou narušeny mimořádnými podmínkami výuky. I tak jsme pro Vás připravili alespoň základní „distanční“ informaci o studiu Vašich dětí.

A) Čtvrtletní klasifikaci naleznete v tzv. elektronické žákovské knížce. Připomenu: dostanete se k ní v Rychlých odkazech (rubrika Prospěch). Anebo si klikněte přímo sem: https://lsg.bakalari.cz/login
B) Samozřejmě i klasifikace nebude v tomto období úplná. Pokud kantor neměl dostatek podkladů pro stanovení známky u studenta, hodnotil následovně:

  1. kantor napsal do čtvrtletní klasifikace N (neklasifikován)
  2. do „poznámek pro rodiče“ doplnil hodnocení distanční práce daného studenta těmito stupni:
  • pracoval výborně
  • pracoval
  • pracoval dostatečně
  • pracoval nedostatečně

Věříme, že Vám to alespoň trochu pomůže v orientaci o prospěchu Vašeho dítěte. Samozřejmě pro podrobnější informnace jsme k dispozici na mailu či telefonu. A především doufáme v co nejbližší rozběh standardní školní práce.

Vratislav Šembera