Rychlé odkazy  

Pro oktavány: tak zahajujeme…

Snad nám ta radost vydrží… 
Od středy 25. listopadu dochází ke změně distanční výuky OKTÁVY na výuku prezenční. Přidám několik stručných informací:

1) úterkem 24. listopadu končí v oktávě distanční výuka,
2) prezenční výuka vám pojede od středy 25. listopadu,
3) výuka bude probíhat dle standardního rozvrhu, včetně seminářů a laborek,
4) nebude se učit tělesná výchova. Místo ní bude si vezme Iva a Pavel ve čtvrtek hodinu Z a Bi (tato náhrada za tělocvik se v dalších týdnech může měnit dle potřeb),
5) prosím o důsledné dodržování známých zdravotních opatření.

Milí maturanti, vzhledem k nejisté době, blížící se maturitě a Vaší očekávané (a pochopitelné…) narůstající vyděšenosti jsem se rozhodl umožnit kolegům v jednotlivých předmětech realizovat v následujícím období pro vás hodiny nad rámec rozvrhu. Ty si vyučující budou v případě potřeby domlouvat přímo s vámi. Počet těch hodin nebude nekonečný, ale každá dobrá, není-liž pravda…? Samozřejmě uvidíme, co nám umožní rozvrh. Ale věřím, že to přinese do vašich řad jisté uklidnění.

Vratislav Šembera