Rychlé odkazy  

Distanční výuka na 2. stupni gymnázia

Vážení rodiče,
dnes ráno jsme obdrželi do datových schránek (očekávané) rozhodnutí Krajské hygienické stanice o přechodu škol v kraji na distanční výuku.
I část tříd LSG tedy musí přejít na tento způsob vzdělávání.

Dovolte v této souvislosti tedy několik informací:
1) Na distanční výuku přechází dle nařízení ročníky kvinta až oktáva.
2) Distanční výuka začne pondělkem 5. října a bude ukončena pátkem 16. října.
3) Studenty budeme připraveni opět prezenčně vyučovat od pondělka 18. října. Nedojde-li tedy k prodloužení…
4) Pro komunikaci se studenty budou kantoři LSG využívat jednotný kanál: systém G Suite (modul Učebna), na který jsou studenti zvyklí z minulého období.
5) Studenti všech příslušných tříd byli dnes seznámeni s parametry distanční výuky.
6) Dětem, které by doma neměly potřebné technické vybavení, jsme připraveni zapůjčit k užívání notebooky ze školní laboratoře

Není vyloučeno (spíše je to pravděpodobné), že takovýchto netradičních „dálkových“ vyučovacích úseků absolvujeme v tomto školním roce více. Naším cílem je, aby se tato období co nejméně promítala do plynulosti výuky. Věříme, že se nám bude dařit studenty udržovat v potřebném studijním režimu.

Ještě uvedu důležité kontakty:
1) V obecných věcech jsem připraven Vás vyslechnout na telefonu 777022810 či mailu lsg@lsg.cz .
2) Na otázky distanční výuky je připravena Vám odpovědět zástupkyně Eva Kmoníčková (eva.kmonickova@lsg.cz , tel.: 737939664)
3) Technické záležitosti řešte prosím se Zdenkem Nutzem (zdenek.nutz@lsg.cz , tel.: 777000312).

Děkujeme za pochopení. A (věřte) – těšíme se na studenty 18. října.