Rychlé odkazy  

Vyhlášení ankety – Ředitel roku

V čtvrtek 24. září 2020 proběhlo po řadě odkladů on line formou vyhlášení ankety Ředitel roku. Odborná porota čelila nelehkému úkolu – projít a zhodnotit přes 80 nominací. V průběhu celého přenosu se postupně dostali ke slovu všichni ředitelé a ředitelky z „top desítky“, někteří členové poroty i další odborníci. Zazněla slova chvály směrem ke všem skvělým ředitelům a ředitelkám. Práce je to záslužná a náročná a často nedoceněná. To bylo také hlavním důvodem pro vznik ankety Ředitel roku – vzdát hold všem odvážlivcům, kteří se každý den snaží posunout své školy dál, motivovat učitele, přinést do výuky moderní prvky, zapojit školu do nejrůznějších projektů, zajistit i za omezených finančních možností kvalitní vybavení a v neposlední řádě prokazovat své manažerské i lidské kompetence.
Postup ředitele LSG Mgr. Vratislava Šembery do finálové desítky a vystoupení pana ředitele v on line prostředí byly famózní. Svými jasně formulovanými názory byl „bílou vránou“ celého vyhlášení. Za správní radu mu děkuji za skvělou reprezentaci školy.
V kategorii Ředitel roku – střední školy se náš pan ředitel umístil na nádherném děleném 2.- 4. místě.
Petr Šrámek