Rychlé odkazy  

Halloween

Letos se Halloween na LSG konal dne 31. října 2023. Tradičně, jako každý rok, si ho pro vás připravila kvarta. Škola se s příchodem tmy proměnila v temný a tajemný zámek. Program byl bohatý, hrály se různorodé hry, konala se i soutěž masek s našimi úžasnými učiteli jako porotci, o ceny se hrálo v tombole a nebyla ani nouze o velký výběr občerstvení.

Vyvrcholením celého večera byla samozřejmě stezka odvahy v zámeckém parku, kde mezi stromy a jejich stíny panovala vskutku děsuplná atmosféra. Tam, kde pro ostatní Halloween skončil, pro naší třídu začala druhá část večera – uklízení, které bylo naštěstí vykoupeno hostinou v podobě zbytků z občerstvení. Po přespání ve škole jsme ráno nebyli použitelní a někteří ještě dospávali v průběhu některých hodin.

Děkujeme všem za účast a podporu.

            Vaše kvarta.