Rychlé odkazy  

Plačtivka 2021 – tercie a v roce 2019 jako prima

Něco málo o řece Zdobnici
Pramení ve výšce 1029 m n.m. pod Maruší. V nejhořejším úseku teče s velkým spádem lesnatým sevřeným údolím v úzkém kamenitém korytě s pěknými peřejemi. Na svém toku vytváří romantická zákoutí v oblasti Pěčína, Slatiny a Rybné nad Zdobnicí.
Teče jihozápadním směrem lesnatým, sevřeným údolím. Řečiště je úzké a kamenité s romantickými úseky, divokou roklí pod Slatinou nad Zdobnicí a vysokými opukovými terasami v údolí Peklo, kde je řeka přemostěná vzácným dřevěným krytým mostem. Zdobnice protéká Vamberkem, proslaveným výrobou krajek, kde ji zdobí tříobloukový kamenný most s osmi plastikami z 19. století. Před ústím je tok regulovaný. Ústí zprava u Doudleb do Divoké Orlice ve výšce 285 m n.m

A tato třída v roce 2019 jako prima