Rychlé odkazy  

Přechod celé školy na distanční výuku

Vážení rodiče,

od středy 14. října je z rozhodnutí ministerstva zakázán vstup studentů do škol. LSG tedy musí přejít na distanční způsob vzdělávání.

Ačkoliv už máme zkušenosti z jara, stále je co vylepšovat, nikoliv ovšem měnit. Proto je základem opět oblíbený Google Suite (nově přejmenovaná na Google Workspace) a zejména jeho modul Učebna, Meet, Jamboard a další.

Nově nepoužíváme termín nouzová výuka. I když si nemyslíme, že distanční vyučování může plně nahradit běžnou (prezenční) výuku, máme ambice přiblížit se co nejvíce její efektivitě

Obecné informace:
1) Distanční výuka začne středou 14. října a (věříme) bude ukončena s počátkem listopadu.
2) Mezi 26. a 30. říjnem mají školy nařízené podzimní prázdniny.
3) Studenty budeme připraveni opět prezenčně vyučovat od pondělka 2. listopadu. Nedojde-li ovšem k prodloužení…
4) Pro komunikaci se studenty budou kantoři LSG využívat jednotný kanál: systém G Suite (modul Učebna), na který jsou studenti zvyklí z minulého období. Studenti primy byli s prací v aplikaci seznámeni již během úvodních týdnů.
5) Studenti všech příslušných tříd byli dnes seznámeni s parametry distanční výuky.
6) Dětem, které doma nemají potřebné technické vybavení, jsme dnes zapůjčili k užívání notebooky ze školní laboratoře.
7) Jídelna. Děti mají nárok na dotovaný oběd i během distanční výuky. Je však potřeba konkrétní obědy objednat či naopak odhlásit ( https://strav.nasejidelna.cz/0025/login ). Prosíme, pokud to půjde vzhledem k on-line výuce, o dodržení času v jídelně nejlépe 12.00 – 13.00.

K parametrům dálkové výuky:
1) Studenti budou vyučování formou on-line hodin (povinné pro všechny studenty) a on-line konzultací (dobrovolné, na dotazy), dílem zadáním samostatné práce či předtočenou videohodinou.
2) Na tzv. Meet zveme studenty přes vytvoření nového úkolu v aplikaci Učebna.
3) Co nejvíce práce chceme se studenty absolvovat synchronně s rozvrhem.
4) Do on-line hodin jsme zapojili na vyšším stupni i našeho rodilého mluvčího.
5) Snažili jsme se, aby počet on-line hodin a konzultací nepřekročil denně 3. U vyšších ročníků se to ale dodržet zcela nepodařilo. V narychlo načrtnutém provizorním schématu je naleznete v mailu.
6) Schéma se může v jednotlivých případech měnit (služební cesty kantorů, návštěvy lékaře atd.). Ale platí, že na každý Meet bude student vždy pozván v aplikaci Učebna. Tedy platí: : pozvánky na meet posílá studentům kantor a tím tak stanovuje termín.
7) V pondělí 19. 10. v 8.00 proběhnou třídnické hodiny (studenti budou opět pozváni).

Ještě uvedu důležité kontakty:
1) V obecných věcech jsem připraven Vás vyslechnout na telefonu 777022810 či mailu lsg@lsg.cz .
2) Na otázky distanční výuky je připravena Vám odpovědět zástupkyně Eva Kmoníčková (eva.kmonickova@lsg.cz , tel.: 737939664)
3) Technické záležitosti řešte prosím se Zdenkem Nutzem (zdenek.nutz@lsg.cz , tel.: 777000312).

Není vyloučeno (spíše je to pravděpodobné), že takovýchto netradičních „dálkových“ vyučovacích úseků absolvujeme v tomto školním roce více. Naším cílem je, aby se tato období co nejméně promítala do plynulosti výuky. Věříme, že se nám bude dařit studenty udržovat v potřebném studijním režimu.

Děkujeme za pochopení. A věřte – netěší nás to. Ale to Vás dozajista také…

Vratislav Šembera