Rychlé odkazy  

Přijímací řízení 2020/2021 – Historie

Kritéria přijímacího řízení (2020)

Přijímačky nanečisto a přípravné kurzy

Malý průvodce přijímacím řízením aneb Přijímací řízení v 7 krocích (2020) 

16 dobrých důvodů, proč si vybrat právě naši školu

Přihláška ke stažení  Přihláška předvyplněná pro naši školu 

Přihláška k vyplnění a tisku na PC

                            Mrkající DNES SI VYBERETE NÁS, ZÍTRA DOBROU UNIVERZITU Mrkající       

       Přijímací řízení 2020/21

30. června 2020: Těšíme se na vás

Vážení rodiče přijatých uchazečů,

dovolte, abychom vám před nastávajícími prázdninami poděkovali za důvěru a přízeň, kterými jste nás poctili zapsáním svého dítěte ke studiu LSG.

Přejeme vám příjemné a inspirující léto, klidné dovolené a co nejvíce radostných chvil s Vašimi (a nyní už i trochu našimi ) dětmi.

Za vedení školy, správní radu a kantorský sbor

Vratislav Šembera, ředitel školy

Petr Šrámek, předseda správní rady

Petr Šilar, zakladatel školy

25. června 2020: Máme plno – druhé kolo přijímaček LSG nevyhlásí

Vážení uchazeči o studium,

také letos dosáhlo LSG hranice nejvyššího povoleného počtu studentů již v prvním kole přijímacího řízení. 

Další kola přijímacího řízení tedy ani letos vypisovat nebudeme. 

Primu LSG bude tedy od září 2020 navštěvovat 18 studentů, budoucí kvinta pak je doplněna  o 2 studenty. Více nabídnout nemůžeme, ač bychom rádi… Jsme v této věci omezeni maximální (nepřekročitelnou) kapacitou školy stanovenou úřadem Pardubického kraje.

Pokud se nějaké místo uvolní, dáme vědět.

Děkujeme za důvěru, velmi si jí vážíme.

Neúspěšným uchazečům o studium na LSG se omlouváme a přejeme jim hodně štěstí při přijímacím řízení na jiné školy.

Konečné výsledky letošních přijímaček a další informace naleznete níže.

Vratislav Šembera, ředitel LSG

25. června 2020:Výsledky přijímacích zkoušek po náhradním termínu

Konečné výsledky 1. kola přijímacích zkoušek 2020 – po náhradním termínu

Zveřejňujeme výsledky 1. kola přijímacího řízení ke studiu LSG včetně uchazečů z náhradního termínu.

Výsledky deváťáků (doplňující řízení do kvinty) najdete zde.

Výsledky páťáků (do primy) najdete zde 

Vratislav Šembera, ředitel LSG

16. června 2020: Konečné výsledky 1. kola přijímacích zkoušek 2020

Zveřejňujeme výsledky 1. kola přijímacího řízení ke studiu LSG

Omlouváme se za zdržení.

Své umístění vyhledáte podle registračního čísla, které jste obdrželi dříve, případně ho naleznete v mailové zprávě.  Pokud byste ho nemohli najít, Mrkající neváhejte zavolat na číslo 777 022 810. Kdykoliv.

Výsledky páťáků (do primy) najdete zde.

Výsledky deváťáků (doplňující řízení do kvinty) najdete zde.

Úspěšným uchazečům blahopřejeme a prosíme je, pokud se rozhodnou pro studium na naší škole, aby nám neprodleně doručili zápisový lístek.

I letos zájem o studium LSG výrazně převyšuje možnosti dané naší povolenou kapacitou. 

Těm z Vás, kteří jste skončili „pod čarou“, si dovolím vzkázat: nevěšte hlavu! Pokud máte opravdu zájem o studium u nás, napište ihned odvolání (letos se to nazývá Žádost o nové rozhodnutí). Někteří uchazeči v pořadí před vámi dozajista směřují na jiná gymnázia, nějaké místo se pro vás zcela jistě najde.

Text žádosti o nové rozhodnutí

Neúspěšným uchazečům připomínáme také možnost podat přihlášku do případného 2. kola přijímacího řízení. Pokud ho LSG vyhlásí, o termínu Vás budeme včas informovat.

Vratislav Šembera, ředitel školy   

  9. června 2020:    Přijímačky – a co dál…?

Vážení rodiče uchazečů o studium LSG,

před chvílí vaše děti absolvovaly letošní přijímací zkoušky. Věřím, že i přes nekomfortní časový program vše proběhlo v relativní pohodě a hlavně úspěšně.

Co tedy bude dál?

1) Nyní budeme všichni společně čekat na vyhodnocení přijímacích testů CERMATem. Výsledky pošle CERMAT na obě školy, které jste uvedli do přihlášky. A na obou školách se z nich (a z dalších školních kritérií) vytvoří pořadí uchazečů.

2) CERMAT plánuje zpřístupnit školám výsledky testů nejdéle 17. června. Ovšem může to být i dříve.

3) Ještě ten den (nejdéle v den následující) LSG zveřejní celkové výsledky přijímacího řízení na svých internetových stránkách. Z nich se dozvíte, zda Vaše dítě je mezi přijatými. Výsledky Vám hned samozřejmě pošleme také mailem.

4) Úspěšné uchazeče pak čeká výběr školy – na tu vyvolenou pošlete svůj ZÁPISOVÝ LÍSTEK. Ten musíte poslat nejdéle 24. června.

5) Neúspěšní uchazeči se budou moci okamžitě proti nepřijetí „odvolat“ – jen letos nepodáte klasické „Odvolání“, nýbrž tzv. „Žádost o nové rozhodnutí“.  To je letošní specialita uplatněná podle Správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Hlavní rozdíl je v tom, že Žádost o nové rozhodnutí můžeme ve správním řízení vyřídit mnohem rychleji. A to je také důvod, proč ministerstvo letos uplatnilo tento postup. POZOR – na podání této žádosti budete mít 3 dny od doručení výsledku přijímacího řízení.

Ale o všem výše zmíněném vás budeme informovat průběžně na webu i mailem.

V případě jakýkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na adrese lsg@lsg.cz či volejte na telefon 777022810. Volejte kdykoliv.

Vratislav Šembera, ředitel LSG

4. června 2020:  Už se to blíží… přijímačky za dveřmi

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium LSG,

i ten odsunutý termín vašich přijímaček se nezadržitelně přiblížil. V úterý 9. června se všichni (deváťáci i páťáci) sejdeme u nás ve škole.

      Podrobnosti o své zkoušce jste již obdrželi klasickou poštou, máte je v mailu, případně se mrkněte na starší články níže. Zde jen shrneme několik informací (pro váš klid a pohodu):

        Vaše přítomnost u nás ve škole bude splňovat aktuální hygienická omezení (rouška, desinfekce, odstupy). 

        Rodiče prosíme: vybavte děti rouškou, ostatní už si pohlídáme. 

      U prezentace si od vás vybereme vyplněné čestné prohlášení (o neexistenci příznaků onemocnění) podepsané rodičem. Bez něj bychom vás ke zkoušce nemohli připustit… a to by byla škoda…  

      Formulář prohlášení naleznete ve své poště. Pokud ho přeci jen nenajdete, stáhněte si jej zdeMáme pochopení, také stále něco hledáme…

       Když náhodou prohlášení zapomenete doma, nevracejte se – to prý přináší smůlu… Budeme mít pro vás připraveny náhradní formuláře a vyplníte nám je přímo u prezentace.

       Od prezentace do té vaší učebny půjdete v doprovodu našich kantorů – už se na vás těší!

       Pak to vypukne! Harmonogram přijímaček máte v pozvánce a bude také viset na dveřích učeben.

        Přestávku mezi jednotlivými zkouškami mohou děti trávit buď v učebně, případně s rodiči mimo školu.Pan školník pro tento účel posekal malé nádvoří zámku u zvoničky. Velmi šťastný

A my už jen budeme držet palce!!! Máte-li mít jakékoliv dotazy, neváhejte napsat či volejte na telefon 777022810. Kdykoliv!!

Jedna nemilá věc (není to naším zvykem, ale tentokrát není vyhnutí): rodiče či jiné doprovázející osoby nemůžeme  s vámi do prostor školy pustit.  Opravdu neradi… Tentokrát se rozloučíte u prezentace. Děkujeme za pochopení.

Těšíme se na vás.

Vratislav Šembera, ředitel LSG

19. května 2020:  Nouzový stav a přijímačky počtvrté

Vážení rodiče uchazečů,

dnes jsme Vám odeslali doporučený dopis s pozvánkou k přijímací zkoušce. Krom pozvánky jsou v něm uvedeny základní informace o dalším průběhu přijímacího řízení a následném vyhlášení jeho výsledků.

Aktuálně je v dopise přiložen formulář čestného prohlášení, které souvisí s mimořádnými epidemiologickými opatřeními v ČR. Velmi prosíme o jeho vyplnění a odevzdání při prezentaci k přijímacím testům. Pokud ho náhodou zapomenete doma, nevracejte se – budeme mít pro Vás připraveny náhradní formuláře a vyplníte nám je přímo u prezentace.

Budete-li mít jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat na adrese lsg@lsg.cz  či volejte na telefon 777 022 810. Kdykoliv.

Děkujeme za důvěru a těšíme se na setkání s Vašimi dětmi.

Vratislav Šembera

7. května 2020:  Nouzový stav a přijímačky potřetí

Vážení rodiče uchazečů,

ministerstvo ve středu 6.5. oznámilo termíny pro konání přijímacích zkoušek na střední školy. Zde naleznete několik upřesnění a připomenutí:

Pro páťáky

Termín přijímací zkoušky: úterý 9. června 2020

1) Dítě bude konat zkoušku na té škole, kterou jste uvedli v přihlášce na prvním místě. Pouze z této školy také obdržíte pozvánku k přijímací zkoušce. Výsledek testů Vašeho dítěte obdrží obě školy, které jste na přihlášce uvedli. A z obou škol pak budete volit „tu svou“.

2) Pokud si nejste jisti, která škola je ve Vašem případě na prvním místě, zavolejte či napište – přeci jen od podání přihlášky uplynulo již více času, než jsme původně čekali… Popletený

3) Pokud by Vaše dítě např. onemocnělo a nemohlo se dostavit k přijímačkám, je stanoven náhradní termín: 23. června.

Pro deváťáky

Protože deváťáci se na LSG hlásí do osmiletého oboru (do jeho „horních“ 4 ročníků), bude harmonogram jejich přijímaček vypadat takto:

 V pondělí 8. června 2020 proběhnou pro deváťáky celostátní testy CERMAT – ty budou Vaše děti skládat na zvolené státní (krajské) škole

 V úterý 9. června 2020 budou uchazeči absolvovat u nás přijímací testy na LSG

1) Na oba termíny obdržíte pozvánku k přijímací zkoušce. Z LSG to bude na onoho 9. června.

2) Pokud by Vaše dítě např. onemocnělo a nemohlo se dostavit k přijímačkám, je stanoven náhradní termín: 23. června pro testy CERMAT na krajských školách a 24. června na LSG .

Pro všechny

1) Zákon nám ukládá zaslat Vám pozvánku k přijímačkám nejdéle 10 pracovních dnů před jejich konáním.

2) Z LSG Vám pozvánku odešleme určitě dříve. Ale přesto si necháme nějaký čas, kdyby náhodou došlo k nenadálé změně – očekáváme, že začneme s posíláním pozvánek koncem příštího týdne. A samozřejmě Vás na odeslání pozvánky (ta musí jít klasickou poštou) upozorníme i mailem.

3) V případě nejasností, pochybností (či náhlého návalu úzkosti z blížících se testů Šokovaný ) neváhejte napsat či zavolat (+420777022810). Kdykoliv. Pomůžeme.

Těšíme se na Vás.

Vratislav Šembera

23. dubna 2020:  Nouzový stav a přijímačky podruhé

Vážení rodiče,

dovolte, abych Vám sdělil některá další upřesnění ohledně vývoje situace okolo přijímacího řízení. A současně i odpověděl na dotazy či Vaše obavy.

1) V tuto chvíli je velmi pravděpodobné, že přijímací zkoušky budou na středních školách zahájeny až po zahájení procesu maturit (oproti původnímu předpokladu),

2) Termín lze tedy očekávat nejdříve v první třetině června,

3) Ministerstvo nám slíbilo, že přesný termín přijímaček nám sdělí nejdéle do poloviny května,

4) Vše výše sdělené se ovšem může měnit s ohledem na vývoj epidemie.

A ještě dovolte k jedné časté obavě:

týká se situace, kdy se dítě nebude moci zúčastnit onoho jediného termínu přijímaček (např. z důvodu nemoci či aktuálně třeba karantény). V takovém případě i letošní speciální zákon počítá s NÁHRADNÍM termínem konání přijímací zkoušky. Tento náhradní termín bývá v běžných letech cca 3 – 4 týdny po termínu řádném. Letos to bude pochopitelně významně méně, upřesnění nám to ministerstvo opět do poloviny května.

Jakmile budeme vědět více, ozveme se Vám.

Do té doby neváhejte napsat či zavolat (+420777022810). Ozvěte se kdykoliv a s jakýmkoliv problémem. Jsme tu pro Vás.

Vratislav Šembera

31. března 2020: Přijímačky a nouzový stav  

Vážení rodiče uchazečů o studium,

školy v České republice mají za sebou první týdny „výuky na dálku“. A je zřejmé, že nouzový stav bude ještě nějakou chvíli pokračovat. S tím také souvisí odklad a změny v průběhu přijímacích zkoušek.

     Opatření, která ministerstvo k přijímačkám přijalo, jsou vcelku očekávaná. A do přijímacího řízení na LSG se promítnou rozdílně pro páťáky a jinak pro deváťáky.

Pro páťáky

Pro Vaše děti je v tuto chvíli asi nejdůležitější sdělení, že budou státní přijímací testy psát pouze jednou. A to na té škole, kterou jste uvedli v přihlášce na prvním místě. Pokud si nejste jisti, která škola to ve vašem případě je, klidně zavolejte – máme pochopení, doba je turbulentní…

Datum, kdy se testy budou psát, zatím není známo, ale určitě to bude v den D + 15 (D – je den nástupu dětí do školy).

Výsledek testů pak obdrží obě školy, které jste uvedli na přihlášce. A vy pak také mezi oběma školami budete volit tu, s níž spojíte dalších 8 let života. K žádné další změně zatím nedochází.

Pro deváťáky

Deváťákům, kteří se hlásí  na LSG, připravujeme v souladu s kritérii naše vlastní testy z matematiky, českého jazyka a všeobecného přehledu.

Dle pokynů z ministerstva školství očekáváme, že model přijímaček bude vypadat následovně:

1) V den D + 14 (D – je den nástupu dětí do školy) proběhnou pro deváťáky celostátní testy CERMAT – ty budou Vaše děti skládat na zvolené státní (krajské) škole.

2) V den D + 15 (tedy den následující) budou uchazeči absolvovat přijímací testy na LSG. 

Ani zde další změny neočekáváme.

Pro všechny

Nebojte, zvládneme to!!

Budete-li mít jakékoliv dotazy, neváhejte napsat (lsg@lsg.cz) či zavolat (777 022 810). Kdykoliv!!

Těšíme se na Vás.

Vratislav Šembera

3. března 2020: Příjem přihlášek do 1. kola přijímaček byl ukončen

Vážení rodiče uchazečů o studium LSG,

v pondělí 2. března skončilo období pro podávání přihlášek do prvního kola přijímacího řízení. Poměr počtu všech přihlášek ku počtu míst, které můžeme nabídnout, je letos přesně 3,25: 1.

Přihlášku Vašeho dítěte ke studiu na LSG jsme zaregistrovali a zahájili tak stanovený proces správního řízení. Pokud jste tuto informaci během úterka (3. března) neobdrželi také prostřednictvím e-mailu, pak Vaši aktuální e-mailovou adresu nemáme k dispozici.

Usoudíte-li v takovém případě, že mailová komunikace by pro Vás byla přínosná, stačí napsat zprávu ze své stávající adresy na lsg@lsg.cz

Na uvedené adrese či na telefonu 777 022 810 jsme kdykoliv k dispozici pro Vaše dotazy.

Děkujeme za důvěru, vážíme si jí.

Vratislav Šembera, ředitel LSG

25. února 2020: Přihlášky jdou do finále!!!

Také letos se ptáte na poslední termín pro doručení přihlášky ke studiu LSG. Protože zákonný termín pro odevzdání přihlášek (1. březen) připadá letos na neděli,automaticky se posouvá termín doručení na pondělí – tedy na první pracovní den.

Pro jistotu tedy shrnujeme:

Přihlášky do prvního kola přijímacího řízení se podávají nejdéle v pondělí 2. března. K tomuto datu již musí být přihláška ve vybrané škole – tedy pozor, není to např. datum odeslání  z pošty, nýbrž datum doručení.

Přihlášku můžete přinést přímo do školy či vhodit do schránky gymnázia ve vstupu do zámku z náměstí (pokud jste ji již dříve neposlali poštou).

Budete-li bezradní, volejte řediteli a domluvíme se (na telefon 777 022 810).

Máme pochopení: svět je nějak záludně rychlý…A únor  (i ten přestupný) tak krátký