Rychlé odkazy  

Přijímací zkoušky – nové informace

Vážení rodiče uchazečů o studium,
jak jsme avizovali, termíny letošních přijímaček jsou posunuty na začátek května. V naději, že virus, ministerstvo či jiná vyšší moc znovu nezasáhne, předkládáme několik upřesňujících informací.

1) Pro přijímačky na víceletá gymnázia letos ministerstvo vyčlenilo termíny 5. a 6. května.

2) Jak to máme v plánu na LSG?

Na středu 5. května pozveme k přijímací zkoušce:

  • první část uchazečů do primy (tedy ty páťáky, kteří nás v přihlášce uvedli na 1. místě)
  • všechny uchazeče do vyšších ročníků (tedy především deváťáky a pak vás – jednotlivé uchazeče ze šestých až osmých tříd)

Na čtvrtek 6. května pozveme k přijímací zkoušce:

  • druhou část uchazečů do primy (tedy ty páťáky, kteří nás v přihlášce uvedli na 2. místě)

3) Pro jistotu připomínáme

Páťáci budou psát celostátní test z matematiky a češtiny (tzv. jednotná přijímací zkouška).
Deváťáci a další ročníky píšou naše vlastní testy z matematiky, českého jazyka a všeobecného přehledu.

DŮLEŽITÉ: Během příštího týdne vám pošleme doporučený dopis s pozvánkou k přijímací zkoušce pro Vaše dítě. Krom pozvánky v něm budou uvedeny základní informace o dalším průběhu přijímacího řízení a následném vyhlášení jeho výsledků.

V případě dotazů neváhejte prosím napsat ( lsg@lsg.cz) či zavolat (777022810). Kdykoliv.

Vratislav Šembera